Siirry sisältöön

Sosiaaliturva

Tällä sivulla saat perustietoa psoriasista sairastavien sosiaaliturvasta.

Lääkäri puhuu ruskeahiuksisen naispotilaan kanssa.
Lääkäri puhuu ruskeahiuksisen naispotilaan kanssa.

Psoriasista sairastavan sosiaaliturva

Psoriasista sairastava voi saada korvausta muun muassa lääkkeistä ja terveydenhuoltoon tehtävistä matkoista.

Kelan sairaanhoitokorvaukset

Kansaneläkelaitos maksaa korvauksia lääkärin määräämistä lääkkeistä, lääkärimaksuista sekä lääkärintodistuksista. Sairauden, raskauden, synnytyksen ja kuntoutuksen vuoksi tehdyistä matkoista on myös mahdollista saada korvausta. Lue lisätietoa matkakorvauksista Kelan sivuilta.

Lääkekustannusten korvaukset ja perusvoidekorvaukset

Kelasta voi saada korvausta lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, joita lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon. Lääkeostoista maksetaan korvauksia kolmessa eri korvausryhmässä. Psoriasislääkkeet ovat pääasiassa peruskorvattavia ja nivelpsoriasiksen lääkkeet joko perus- tai erityiskorvattavia. Perusvoiteet ovat peruskorvattavia, kun reseptissä on merkintä ”pitkäaikaisen ihosairauden hoitoon”.

Alkuomavastuu50 euron alkuomavastuuta sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. Lääkkeistä maksetaan korvausta vasta, kun alkuomavastuu on täyttynyt.
Peruskorvaus40 prosenttia lääkkeen viitehinnasta tai hinnasta
Alempi erityiskorvaus65 prosenttia lääkkeen viitehinnasta tai hinnasta
Ylempi erityiskorvaus100 prosenttia lääkkeen viitehinnasta tai hinnasta. Omavastuu 4,50 euroa/lääke.

Lääkekatto

Reseptilääkkeiden kustannusten vuotuinen omavastuu on 626,94 euroa. Tämän jälkeen maksat korvattavista reseptilääkkeistä loppuvuoden ainoastaan 2,50 euroa lääkettä kohti. Tieto lääkekaton täyttymisestä näkyy heti apteekeissa.

Lääkevaihto

Lääkärin määräämä lääke voidaan apteekissa vaihtaa halvempaan vastaavaan valmisteeseen, jos lääke kuuluu viitehintajärjestelmän piiriin. Vuonna 2025 lääkevaihto ulottuu myös psoriasiksen hoidossa käytettäviin biologisiin lääkkeisiin. Lue lisää viitehintajärjestelmästä Kelan verkkosivuilta.

Lue myös artikkeli: Biologinen lääke vaihdetaan pian apteekissa

Kelan verkkoasiointi

Kelan sähköisessä asiointipalvelussa, OmaKelassa, voi seurata sairaanhoitokorvausten ja hakemusten käsittelyä. OmaKelassa näet ajan tasalla olevat lääkekorvausten ja matkakorvausten vuosiomavastuiden kertymät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja maksukatto

Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Hyvinvointialueet voivat myös järjestää palvelut enimmäismäärää alhaisemmilla maksuilla tai kokonaan maksuttomina. Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Hyvinvointialueen hammashoidosta peritään perusmaksu. Perusmaksun lisäksi voidaan periä erillisiä toimenpidemaksuja. Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Kela korvaa yksityislääkärin vastaanottokäynnistä 30 euroa lähivastaanottojen osalta ja 25 euroa etävastaanottojen osalta. Yksityishammaslääkärin tekemän suun perustutkimuksen korvaus on 30 euroa.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada harkinnanvaraisesti esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella. Kuitit sairauskuluista tulee esittää pyydettäessä. Lisätietoa mm. tulorajoista saa Verohallinnon verkkosivuilta.

Hoitosuunnitelma

Kirjallinen hoitosuunnitelma on hyvä laatia yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Hoitosuunnitelmaan kootaan tiedot kaikista potilaan terveysongelmista sekä suunniteltu hoito, tutkimukset, kuntoutus ja seuranta. Omaiset, läheiset tai laillistettu edustaja voivat myös olla mukana hoitosuunnitelman laadinnassa. Suunnitelmaan voidaan kirjata myös suositus tarvittavista hoitotarvikkeista.

Mistä apua?

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen yhdessä tuottama Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas kertoo laajasti pitkäaikaissairaan ja vammaisen henkilön sosiaaliturvasta.

Psoriasista sairastavan sosiaaliturva -opas tarjoaa perustietoa sairausvakuutuskorvauksista ja hoitotuista.

Kansalaisneuvonta neuvoo julkisten palveluiden käytössä ja opastaa oikean viranomaisen luokse.

Sosiaalityöntekijät auttavat sosiaaliturvaetuuksiin ja erilaisten tukien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Jos olet iho- tai reumapoliklinikan asiakas, voit ottaa yhteyttä kyseisen poliklinikan sosiaalityöntekijään.

Sairaaloiden kuntoutusohjaajat auttavat asiakasta erilaisissa työelämän ja arjen haasteissa, kuntoutuksen ja sosiaaliturvan kysymyksissä. Kuntoutusohjaaja voi vierailla tarvittaessa asiakkaan työpaikalla tai kodissa sekä tehdä erilaisia lausuntoja. Asiakkuus ei vaadi lähetettä tai hoitosuhdetta sairaalaan, vaan asiakas tai läheinen voi olla suoraan yhteydessä kuntoutusohjaajaan.

Lisätietoja psoriasista sairastavien sosiaaliturvasta:

Kirsti Karttunen.

Kirsti Karttunen

vastaava järjestösuunnittelija, Keski-Suomen alue

kirsti.karttunen@psori.fi 040 733 4243