Siirry sisältöön

PPP eli palmoplantaarinen pustuloosi

PPP eli palmoplantaarinen pustuloosi on psoriasikselle sukua oleva pitkäaikainen, tarttumaton ihosairaus, joka aiheuttaa oireita kämmeniin ja jalkapohjiin.

PPP:n oireita kämmenissä.
PPP:n oireita kämmenissä.

Palmoplantaarinen pustuloosi

PPP eli palmoplantaarinen pustuloosi (pustulosis palmoplantaris) on pitkäaikainen ja tarttumaton kämmenten ja jalkapohjien tulehduksellinen ihosairaus.

PPP ei ole varsinainen psoriasiksen muoto. Useissa eri tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että PPP:tä sairastavilla on psoriasista enemmän kuin muulla väestöllä.

Palmoplantaariseen pustuloosiin voi sairastua missä iässä tahansa. Yleisimmin siihen sairastutaan 30–50-vuotiaana. Lapsilla sairaus on harvinainen.

PPP:n aiheuttamia rakkuloita kämmenessä.
PPP:n aktiivinen vaihe aiheuttaa rakkuloita kämmeniin ja jalkapohjiin.

Suomessa PPP:tä sairastaa arviolta 1 000–3 000 ihmistä. Sairaus on yleisempi naisilla kuin miehillä.

PPP:n syytä ei tiedetä, eikä sen perinnöllisyyttä ole osoitettu tutkimuksissa. Sairaus kuitenkin ilmenee toisinaan peräkkäisissä sukupolvissa. Tupakoinnin on todettu altistavan sairaudelle ja pahentavan sitä.

PPP:n oireet

PPP:n oireiden kulku on aaltomaista: paremmat ja vaikeammat jaksot vuorottelevat.

Vaikeampana aikana iholle syntyy sameanvalkoisia tai keltaisia märkärakkuloita, joiden läpimitta on muutama millimetri. Tällöin iholla voi olla voimakasta kutinaa. Iho voi myös kuumottaa ja aristaa.

Parissa viikossa rakkulat muuttuvat ruskeiksi, kuivuvat ja hilseilevät. PPP:n aiheuttamat märkärakkulat ovat steriilejä eli ne eivät aiheudu bakteeri-infektiosta.

PPP:n oireita jalkaterässä.
PPP:n aiheuttamat rakkulat kuivuvat ja hilseilevät ajan myötä pois.

PPP oireilee kämmenissä ja jalkapohjissa, joskus myös sormissa ja varpaissa. Jos märkärakkuloita esiintyy muualla kehossa, kyse on luultavasti märkärakkulaisesta psoriasiksesta eikä PPP:stä.

Paranemisjaksojen aikana oireet saattavat olla hyvin lieviä tai hävitä kokonaan. Laajimmillaan oireet voivat kattaa koko kämmenen tai jalkapohjan alueen.

Tavallisimmin PPP:n oireet esiintyvät samanaikaisesti ja symmetrisesti sekä käsien että jalkojen alueella. Oireita voi kuitenkin esiintyä vain jaloissa tai vain käsissä. Vaikeat oireet voivat alentaa huomattavasti toimintakykyä ja vaikeuttaa arjessa pärjäämistä.

PPP:n aiheuttamat iho-oireet kämmenessä.
PPP voi oireilla vain jaloissa, vain käsissä tai molemmissa.

Ihomuutosten lisäksi kynsimuutokset ovat PPP:ssä tavallisia. Niitä esiintyy noin 30 prosentilla sairastavista. Muutokset ovat tavallisesti lieviä, yleensä pieniä kuoppia kynsissä.

Vaikeimmillaan kynnet saattavat olla epämuodostuneet, rosoiset ja rikkonaiset. Kynsien alla voi olla voimakasta liikasarveistumista, eli ihon sarveiskerroksen paksuuntumista.

Myös nivelkivut ovat tavallisia. Tutkimusten mukaan noin joka kolmannella esiintyy eriasteisia niveloireita, joista tavallisimpia ovat oireet rintalastan nivelissä. Myös selän, olka- ja polvinivelten sekä nilkkojen oirehtiminen on mahdollista.

Niveloireiden lisäksi PPP:n yhteydessä voi esiintyä luu- ja niveloireyhtymä, jota kutsutaan SAPHO:ksi. Sen oireita ovat niveltulehdus, akne, märkärakkulat, liikaluun muodostuminen ja luutulehdus. SAPHO on harvinainen oireyhtymä, jota hoidetaan erikoissairaanhoidossa.

Vaikka PPP on pitkäaikaissairaus, suurella osalla sairastavista tauti lievittyy vuosien myötä.

Vaikea PPP:n aiheuttama ihottuma jalkapohjassa.
Vaikeat PPP:n oireet voivat vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn huomattavasti.

Vuodenajat eivät vaikuta PPP:n vaikeusasteeseen samalla tavoin kuin psoriasiksessa. Kesän kuumuus pahentaa kuitenkin usein oireita. Myös stressin on todettu lisäävän PPP:n oireita.

Tupakointi altistaa selvästi palmoplantaariselle pustuloosille ja pahentaa sen oireita. Valtaosa sairastavista tupakoi sairauden puhjetessa tai on tupakoinut aiemmin.

Tupakoinnin lopettaminen lieventää usein PPP:n oireita. Vaikka näin ei kävisikään, tupakoinnin lopettaminen kohentaa yleistä terveyttä monella muulla tavalla.

PPP:n hoito

PPP:n hoito kuuluu erikoissairaanhoitoon. Diagnoosin tekee sairauden oirekuvan perusteella ihotautilääkäri. PPP:n hoidossa käytetään muun muassa paikallishoitoja, PUVA-valohoitoa ja sisäisiä lääkkeitä.

Hoito aloitetaan yleensä paikallisesti keskivahvoilla tai vahvoilla kortisonivoiteilla (III- ja IV-ryhmän vahvuusluokka). Niitä käytetään 2–6 viikon jaksoissa lääkärin ohjeen mukaan. Kortisonihoitoja voidaan yhdistää ns. peittohoitoihin (hydrokolloidiokkluusio).

PPP:n oireita jalkaterässä.
PPP:tä voidaan hoitaa paikallisesti tai sisäisellä lääkityksellä.

Tehokkaimmiksi PPP:n hoitomuodoiksi ovat tutkimuksissa osoittautuneet sisäiset lääkkeet, kuten siklosporiini ja retinoidit, joita annetaan suun kautta. Sisäisen lääkityksen aloittaa ja sitä seuraa ihotautien erikoislääkäri.

PPP:n hoidossa käytetään myös valohoitoa, erityisesti lääke- ja valohoidon yhdistelmää (ns. PUVA-hoito) paikallisesti kämmeniin ja jalkapohjiin.

Tukea sairauden kanssa

Vertaistuella on suuri merkitys PPP:tä sairastavien jaksamisen ja mielen hyvinvoinnin kannalta. Monet PPP:tä sairastavat kokevat taudin raskaaksi, sillä oireet aaltoilevat ja niitä on välillä hankala hoitaa.

Psoriasisliitto ja psoriasisyhdistykset tarjoavat PPP:tä sairastaville tukea, tietoa ja neuvontaa. Psorilinjan sairaanhoitaja, ihotautilääkäri ja reumalääkäri palvelevat maksutta myös PPP:tä koskevissa kysymyksissä.

Facebookin suljettu vertaisryhmä PPP:tä sairastaville tarjoaa vertaistukea ja vinkkejä arkeen.