Siirry sisältöön

Ohjeita verkkovertaisohjaajalle

Vertaisryhmät antavat vastavuoroista tukea pitkäaikaissairaudessa ja haastavassa elämäntilanteessa jaksamiseen. Tälle sivulle on koottu ohjeita verkossa toimivan vertaisryhmän ohjaajalle.

Kuvitus: Jenna Salminen, Muotoilutoimisto Polku

Piirroskuvitus, jossa nainen istuu työpöydän ääressä ja osallistuu verkkovertaistukiryhmän tapaamiseen.
Piirroskuvitus, jossa nainen istuu työpöydän ääressä ja osallistuu verkkovertaistukiryhmän tapaamiseen.

Ohjeita verkkovertaisohjaajalle

Vertaisryhmät antavat vastavuoroista tukea pitkäaikaissairaudessa ja haastavassa elämäntilanteessa jaksamiseen. Vertaistuen toteutumista tukee parhaiten osallistujalähtöinen keskustelu. Tällä sivulla saat vinkkejä hyvistä käytännöistä ohjaustyöhön videovälitteisessä vertaistapaamisessa.

Teamsin tai muun kokoussovelluksen kautta järjestetyn tapaamisten sisältö on samanlainen kuin lähitapaamisissa. Vertaistuki toteutuu, kun osallistujat saavat vastavuoroisesti kertoa, mitä kokemuksia heillä on ollut ja millaisia tunteita he ovat käyneet läpi. Osallistujat voivat jakaa vinkkejä toistensa kanssa. 

Vertaisilloissa luottamuksellista ilmapiiriä edistävät verkkotoiminnan säännöt (lista sivun alareunassa).

Hyödynnä tutkittua tietoa

Psoriasisliitto ja Allergia-, iho- ja astmaliitto ovat julkaisseet tutkimuksen, jonka aineisto kerättiin järjestöjen toteuttamista verkkovertaisryhmistä. Tutkimuksen toteutti Helsingin yliopisto.
Tutustu tutkimuksen esittelyyn.

Tutkimuksen keskeiset tulokset on koottu työkaluiksi, joita voit hyödyntää vertaisryhmää ja vertaisiltaa suunnitellessa:

Vertaistuen toteutuminen ja ohjaustyö

Ryhmämuodossa toteutetun vertaistuen voima perustuu vertaistuen pääpilareihin, joiden toteutumista ohjaaja voi tukea.  Tavoitteena on, että ohjaaja edistää osallistujalähtöistä kokemusten ja tunteiden jakamista ja samalla tukee myös osallistujien voimaantumista.

Tunteiden ja kokemusten jakaminen edellyttää, että ryhmä koetaan turvalliseksi. Tätä edistää se, että ryhmälle on laadittu yhteiset säännöt.

Miten ohjaaja tukee vertaistuen toteutumista? (infograafi)

Tilaa antavan ohjaustyön menetelmä

Tilaa antavassa ohjaustyössä ohjaaja rakentaa aktiivisesti paikkoja osallistujien puheenvuoroille. Menetelmä on vertaisohjaajien ja ammattilaisohjaajien hyödynnettävissä ja antaa näkökulman erilaisten ohjaajien vahvuuksiin. Saat konkreettisia ohjeita, kuinka tukea osallistujalähtöistä keskustelua, joka huomioi verkon erityispiirteet.

Tutustu tilaa antavan ohjaustyön menetelmään (infograafi)

Verkkototeutuksen erityispiirteet

Vertaistuen toteutusmuoto – verkossa tai kasvokkain – on vain yksi vertaistukitilanteeseen vaikuttava tekijä. Vertaistukitapaamisen järjestäjä voi ottaa huomioon verkkototeutuksen erityispiirteet, kun hän suunnittelee videovälitteisen ryhmän toimintaa tai järjestää verkkotapaamista. Näin voidaan tukea osallistujien kokemusta vertaistuen toteutumisesta.

Tutustu verkkototeutuksen erityispiirteisiin (infograafi)

Vertaistapaamisen kulku

Tapaaminen voi rakentua kahdella eri tavalla. Perinteisessä vertaistukitapaamisessa valittua aihetta käsitellään osallistujalähtöisesti. Pedagogisessa vertaistukitapaamisessa tavoitteena on jakaa tietoa asiantuntijalähtöisesti. Myös luento-osuuden sisältävän illan voi rakentaa tukemaan vertaistuen peruspilareita.

Tutustu malliin vertaistapaamisen kulusta (infograafi)

Tutustu verkkovertaistukea koskevaan tutkimukseen

Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä – ryhmämuotoisen verkkovertaistuen rakenteet, sisällöt ja saavutettavuus -loppuraportti

Loppuraportti sisältää kirjallisuuskatsauksen, joka kokoaa vuorovaikutustutkimuksen verkkovertaistuen kehittymisestä, ryhmämuotoisesta vertaistuesta ja vertaistuen vaikuttavuudesta.  

Lataa kirjallisuuskatsaus tästä.

Lue lisää verkkovertaistuesta:

Anna Heinon blogi Tietoa, tukea ja uusia voimavaroja – vertaistuki kantaa pitkälle

Sonja Bäckmanin ja Anna Heinon mielipidekirjoitus Vertaistuen roolia täytyy kasvattaa sosiaali- ja terveydenhuollossa