Järjestöt ovat tärkeä osa elämää

Olen ymmärtänyt, kuinka tärkeitä järjestöt ja hankkeet ovat ja miksi niitä on hyvä olla olemassa, Hanna Pakanen kirjoittaa.

Hanna Pakanen.

Järjestöt ovat tärkeä osa elämää

Olen päässyt tutustumaan työharjoitteluni aikana Psoriasisliiton ja Vertaistervarit-hankkeen toimintaan, sekä siihen työhön mitä molemmissa tehdään muiden ihmisten hyvinvoinnin eteen. Samalla olen ymmärtänyt, kuinka tärkeitä järjestöt ja hankkeet ovat ja miksi niitä on hyvä olla olemassa. 

Tärkein syy on vertaistuki. Liittymällä järjestöön tai osallistumalla hankkeen toimintaan voi löytää ihmisiä, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa kuin itse.

Vertaistuki, varsinkin pitkäaikaissairautta sairastaville, on erittäin tärkeää. Ei kukaan muu ymmärrä samalla tavalla kuin vertainen. Tähän perustuu myös koko Vertaistervarit-hankkeen toiminta, jossa tarjotaan vertaisohjausta sekä vertaistukiryhmiä.

Vertaistuki vaikuttaa automaattisesti hyvinvointiin. Kaikkihan ymmärtävät sen, että työongelmat tai kouluhuolet helpottavat, kun puhut niistä vertaiselle eli työ- tai koulukaverille. Sitä vastakaikua toiselta ihmiseltä me kaipaamme.

Tunnemme olomme paremmaksi, kun kuulemme, että emme ole yksin ongelmiemme tai huoliemme kanssa. Vertaistuki vaikuttaa arjessamme.

Siksi onkin tärkeää, että järjestöt ja hankkeet tarjoavat tukea myös hieman erikoisemmissa ja harvinaisemmissa asioissa.  

Sitä vastakaikua toiselta ihmiseltä me kaipaamme.

Olen harjoitteluni aikana oppinut, kuinka ihmisläheistä työ järjestöissä ja hankkeissa on. Ihmisiä vartenhan ne ovat olemassa. On tärkeää jalkautua ihmisten joukkoon ja pitää tukiryhmiä.

Sosiaalinen media on noussut myös yhdeksi tärkeäksi välineeksi tavoittaa ihmisiä, erityisesti nyt pandemian aikaan. Some onkin loistava väylä löytää vertaistukea – sen kautta ihmiset ja järjestöt kohtaavat. 

Kuulun itsekin oman kouluni koulutusalan ainejärjestöön. Oulun ammattikorkeakoulun kulttuurialan opiskelijoiden järjestö on tärkeä meille kulttuurin opiskelijoille, koska muodostamme vain pienen osan koko koulun opiskelijoista. 

Yhteishengen luomiseksi meille on perustettu kulttuurin oma kahvihuone. Sinne ovat tervetulleita kaikki alan opiskelijat. Joskus siellä on vain hyvä istua hiljaa, joskus on kiva rupatella muiden kanssa. 

Meidän opiskelijoiden hyvinvoinnille se on tärkeä paikka. Kahvihuone osoittaa hyvin, kuinka pienetkin järjestöjen ja yhdistysten palvelut voivat olla merkittäviä.  

Pienetkin järjestöjen ja yhdistysten palvelut voivat olla merkittäviä.  

Minulla ei ollut mitään suuria ennakko-oletuksia järjestö- ja hanketyöstä ennen työharjoitteluni aloittamista. Sen olen kuitenkin ymmärtänyt, että työ on suurimmaksi osaksi valmistelua ja suunnittelua. 

Vaatii monta työtuntia, että saadaan aikaan jotain, mikä aidosti toimii osallistujan tai palvelun käyttäjän kannalta. Valmiista lopputuloksesta harvoin näkee, paljonko vaivaa sen eteen on nähty.

Olkoon tämä teksti siis kiitos kaikille ihmisille, jotka työskentelevät tai tekevät vapaaehtoistyötä järjestöissä, paikallisyhdistyksissä ja hankkeissa. Te teette tärkeää työtä. 

Hanna Pakanen on journalistiopiskelija Oulun ammattikorkeakoulussa.

Teksti on julkaistu Ihon aika -lehdessä 4/2021. Jos et vielä tilaa lehteä, tee kestotilaus tai liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.