Kokemustoiminta tutuksi

Moni toteaa vaikean elämänvaiheen jälkeen tai haasteellisen tilanteen jatkavansa kokemusta rikkaampana. Useimmat meitä ovat ainakin oman elämänsä kokemusasiantuntijoita, mutta mitä tarkoitetaan kokemustoiminnalla?

Teksti: Teuvo Leppänen
Kuva: Shutterstock

Henkilön katsoo alaspäin ja hänellä on kädessään psoriasista.

Kokemustoiminta tutuksi

Kokemustoimija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus haastavasta elämäntilanteesta, pitkäaikaissairaudesta tai vammasta. Hänet on myös koulutettu kyseiseen tehtävään.

Kokemustoimijan tarkoituksena on jakaa tietoa ja lisätä ymmärrystä niiden keskuudessa, joilla ei ole vastaavaa omaa elämänkokemusta. Kokemustoimija ei siis ole sama asia kuin vertainen, vaikka moni näin ajatteleekin: Vertaistoiminnassa tarjotaan tukea pitkäaikaissairaalta toiselle.

Vertaistuessa parhaimmillaan jaetaan yhdessä tietoa ja tukea arjessa pärjäämiseen. Kokemustoimintaa sen sijaan tarvitaan avaamaan sairastavan arkea niille, joille se ei ole tuttua. Kokemustieto ei korvaa tai syrjäytä asiantuntijatietoa vaan täydentää ja lisää ymmärrystä psoriaatikon elämästä. Tärkeää on myös kertoa suurelle yleisölle haasteista, joiden parissa pitkäaikaissairaat joutuvat selviytymään.

Kokemustoimintaa tarvitaan avaamaan sairastavan arkea niille, joille se ei ole tuttua.

Kokemustoiminnan yhtenä tavoitteena on myös kehittää palveluita vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita. Julkisten palveluiden, myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä on entistä pontevammin ryhdytty hyödyntämään potilaiden ja asiakkaiden kokemustietoa. Samalla kokemustoiminta on laajentunut aiempaa enemmän vaikuttamisen suuntaan.

Kokemustietoa ja -toimijoita on jo pitkään hyödynnetty myös sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten perustutkinnon opetuksessa ja täydennyskoulutuksissa. Nykyään kokemustoimijat tuovat usein erilaisiin asiakasraateihin ja työryhmiin uudenlaista tapaa ajatella ja toteuttaa asioita.

Minustako kokemustoimija?

Useimpiin vapaaehtoistehtäviin riittää, että on tehtävästä kiinnostunut ja löytää aikaa sen vastuulliseen hoitamiseen.  Kokemustoimijaksi haluavan henkilön on näiden lisäksi hyvä olla sinut oman sairautensa ja elämäntilanteensa kanssa. Asiasta on helpompi kertoa rakentavasti ja asiallisesti, kun omaan sairauteensa on saanut jo riittävästi etäisyyttä.

Kokemustoimijaksi haluavan henkilön on hyvä olla sinut oman sairautensa ja elämäntilanteensa kanssa.

Lisäksi on hyödyksi, jos esiintymiseen on hiukan mielenkiintoa – ainakaan esillä olemista ei pidä pelätä. Kokemustoimijakoulutus ja kokemus tehtävistä auttavat onneksi myös esiintymisvarmuuteen. Samalla saa olla vaikuttamassa ennakkoluulojen vähenemiseen ja oikean tiedon lisääntymiseen.

Suomessa kokemustoimintaa koordinoi valtakunnallinen Kokemustoimintaverkosto, johon Psoriasisliittokin kuuluu. Kokemustoimijaksi pääsee käymällä verkoston peruskoulutuksen.

Seuraava psoriasista sairastavien kokemustoimijakoulutus järjestetään loka-joulukuussa 2022.

Teksti on julkaistu Ihon aika -lehden numerossa 3/2022. Jos et vielä saa lehteä, tee tilaus täällä tai liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.