Kun lapsi sairastuu

Psoriasis on pikkulapsilla harvinainen sairaus, joka yleistyy kymmenen ikävuoden jälkeen. Tautia on tärkeä hoitaa hyvin ensivaiheista lähtien.

Teksti: Helinä Kujala
Kuva: Shutterstock

Lapsi halaa nallea. Taustalla toinen henkilö.

Kun lapsi sairastuu

Psoriasikseen voi sairastua missä iässä vain, jopa alle vuoden vanhana. Vajaalla prosentilla alle 18-vuotiaista on todettu psoriasis, kun aikuisväestössä sairauden yleisyys on hiukan yli kaksi prosenttia.
– Taudilla on kaksi puhkeamishuippua, toinen nuoruusiässä ja toinen 60 vuoden tienoilla.  Vanhemmalla iällä puhkeava psoriasis on nykyisin yleisempi ja keskimäärin lievempi kuin nuoruusiässä alkava tauti, kertoo iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Tapio Rantanen.

Muitakin eroja on: pikkulapsella psoriasis oireilee usein kasvoissa, mikä aikuisiällä on harvinaista. Teini-iälle ominainen on streptokokkiangiinan jälkitautina puhkeava pisarapsoriasis, josta tekee  poikkeuksellisen se, että sairaus voi parantua muutamassa kuukaudessa itsekseen tai kevyellä hoidolla. Tutkimusten mukaan se etenee läiskäpsoriasikseksi vain kolmasosalla sairastuneista.

Mikä kasvattaa riskiä?

Lapsella ihopsoriasiksen puhkeamiseen vaikuttavat samat seikat kuin aikuisillakin. Taustalla on aina perinnöllisiä alttiustekijöitä. Laukaisevana tekijänä on usein infektio, esimerkiksi edellä mainittu nielutulehdus, nenän sivuontelotulehdus tai huonoon suuhygieniaan liittyvä parodontiitti eli hampaan kiinnityskudoksen tulehdus. Lisäksi sairastumisen riskiä lisäävät ylipaino, vähäinen liikkuminen ja  tupakointi – mukaan lukien passiivinen tupakointi. Myös masennus ja voimakas stressi ovat mahdollisia osatekijöitä.

Sairastumisen riskiä lisäävät myös ylipaino, vähäinen liikkuminen ja  tupakointi – mukaan lukien passiivinen tupakointi.

– Psoriasista sairastavan vanhemman kannattaa kiinnittää huomiota näihin asioihin lapsensakin vuoksi ja vaalia muutenkin terveellisiä elämäntapoja, Tapio Rantanen sanoo.

Hoito helpottaa elämää

Lasten psoriasista hoidetaan taudin vaikeusasteen mukaan lääkevoiteilla, ultraviolettivalohoidolla tai sisäisesti sisäisesti lääkkeillä, kuten metotreksaatilla. Biologisista lääkkeistä voidaan Tapio Rantasen mukaan käyttää adalimumabia neljän vuoden iästä alkaen sekä etanerseptiä, ustekinumabia, sekukinumabia ja iksekitsumabia kuuden vuoden iästä alkaen.

Rantasen mielestä lapsen psoriasiksen diagnoosi pitäisi varmistaa ja hoito aloittaa aina rikoissairaanhoidossa. Kun hyvä hoitovaste on varmistettu, hoitoa voi jatkaa perusterveydenhuollossa.
– Kun tauti saadaan oireettomaksi tai lähes oireettomaksi, siitä ei tarvitse kärsiä, eivätkä muut huomauttele siitä. Tämä vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin ja ehkäisee leimautumista ja syrjäytymistä.

Rantanen kertoo vielä keskeneräisten tutkimusten viittaavan siihen, että heti sairauden alussa aloitettu tehokas hoito biologisilla lääkkeillä voisi myös rauhoittaa sairauden pitkäkestoisesti. Asiasta ei kuitenkaan tiedetä vielä riittävästi.

Nivelpsoriasis on lastenreumaa

Lastenreuman alatyyppeihin kuuluvaan nivelpsoriasikseen sairastuu Suomessa parikymmentä lasta vuosittain. Sen ilmaantuvuudessa on kaksi ikähuippua: pienet taaperot ja nuoret.

Taysin lastenreumatologi Merja Malin kertoo, että hänen nivelpsoriasispotilaistaan nuorimmat ovat olleet kolmevuotiaita. Tauti on yleisempi tytöillä kuin pojilla. Oireet alkavat tyypillisesti daktyliitteinä eli makkaramaisina turvotuksina sormissa ja varpaissa, etenkin etusormessa ja kakkosvarpaassa. Malinin mukaan arviolta alle puolella sairastuneista nivelsairauden puhkeamista edeltää ihosairaus.

– Käytännön työssä nähdään usein, että ensin alkaa niveltauti ja myöhemmin tulee ihosairaus. Kynsimuutokset, kuten pistemäiset kuopat sekä öljyläikkämäiset muutokset, herättävät epäilyn nivelpsoriasiksesta.

Käytännön työssä nähdään usein, että ensin alkaa niveltauti ja myöhemmin tulee ihosairaus.

Niveltulehduksia esiintyy sekä pienissä että suurissa nivelissä, ja niitä voi olla hyvin epäsymmetrisesti kehossa, esimerkiksi oikeanpuoleisissa raajanivelissä. Vanhemmilla lapsilla tauti saattaa jatkuessaan oireilla myös selkärangassa ja muuttua oireistoltaan enemmän aikuistyyppiseksi.

Diagnoosi myös helpotus

Lapsen nivelpsoriasiksen lääkehoitoon kuuluu ensisijaisesti metotreksaatti, ja myös biologisia lääkkeitä käytetään tarvittaessa. Nivel- ja jännetuppitulehduksia voidaan rauhoittaa myös kortisonipistoksilla ja kipuja lievittää tulehduskipulääkkeillä.

Lapsen sairastuminen pitkäaikaissairauteen herättää ymmärrettävästi vanhemmissa huolta. Merja Malinin mukaan heistä moni on kuitenkin helpottunut siitä, että niveloireiden syy selviää ja että tautia voi hoitaa tehokkaasti.
– Se on kasvuprosessi sairauteen. Tähtäämme siihen, että lapsen hyvä kasvu turvataan ja että hän saa elää normaalia elämää, vaikka siihen sisältyvät lääkkeet, lääkärissä käynnit, mahdollinen fysioterapia ja ehkä apuvälineitäkin.

HOT-terapia tukee hoitomotivaatiota

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) voi tukea psoriasista sairastavien lasten ja nuorten motivaatiota hoitaa sairauttaan. Psykologi Iina Alho valmistelee väitöskirjaa menetelmän vaikutuksista diabetesta sairastaviin nuoriin, ja tulokset ovat lupaavia.

HOT-terapiassa oleelliset kysymykset ovat: Mikä minulle on elämässä tärkeää? Toiminko
arvojeni mukaisesti niin, että se edistää hyvinvointiani?

Tärkeää on myös opetella hyväksymään tunteensa ja ajatuksensa sekä tarvittaessa muuttaa suhtautumistaan niihin. Vaikka terapiaa antavat vain ammattilaiset, muutkin voivat Alhon mukaan hyödyntää oppeja lapsen kehitystaso huomioiden. Jos lapsi esimerkiksi
suhtautuu ihonhoitoon kielteisesti, vanhempi voi keskustella tämän kanssa siitä, mihin toisenlainen asenne johtaisi.
– Voi esimerkiksi pohtia, vähentäisikö se syyllisyyden tunteita tai olisiko kotona harvemmin riitoja, jos hoito sujuisi paremmin.

HOT-terapiaan sisältyy muun muassa tietoisen läsnäolon harjoittelua, jonka tiedetään edistävän
hyvinvointia. Alho on tehnyt nuorten kanssa lyhyitä harjoituksia, joissa nämä kuuntelevat tietoisesti musiikkia keskittymällä eri ääniin ja laulun sanoihin.
– Hyvä harjoitus voisi olla myös tietoinen ihon rasvaus, jonka aikana keskitytään vain aistimaan, miltä voide tuntuu iholla, hän vinkkaa.

Teksti on julkaistu Ihon aika -lehden numerossa 4/2020. Jos et vielä saa lehteä, tee tilaus täällä tai liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.