Pääkirjoitus: Järjestötyötä moukaroidaan läheltä ja kaukaa

Järjestöjen toimintaedellytyksissä tapahtuu suuria muutoksia, kirjoittaa Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Sonja Bäckman.

Pääkirjoitus: Järjestötyötä moukaroidaan läheltä ja kaukaa

Edellisessä pääkirjoituksessani kirjoitin, että ”vuosi 2020 haastoi järjestöjä erityisesti”. Näyttää siltä, että voisin aloittaa tämän tekstin edellistä mukaillen, että vuosi 2021 haastaa ja on jo haastanut järjestöjä erityisesti.

Järjestöjen toimintaedellytyksissä tapahtuu suuria muutoksia. Osa näistä muutoksista johtuu Veikkauksen vähenevistä tuotoista. Kun tuotot tulevat todennäköisesti asettumaan pysyvästi 300 miljoonaa euroa nykyistä alemmalle tasolle, jaettavaa on yksinkertaisesti vähemmän.

Veikkauksen edunsaajaryhmiä on pikkuhiljaa mukautettu uuteen aikakauteen. Puheet tarpeista priorisoida toimintaa ja lisätä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ovat vahvistuneet.

Yhtenä ratkaisuna niin sanotussa Liikasen työryhmän raportissa on esitetty mallia, jossa rahapelituotot siirrettäisiin valtion yleiseen budjettiin. Lisäksi käynnistettäisiin valmistelu Veikkauksen tuotolla rahoitettujen toimintojen siirtämisestä kehyspäätöksiin. Aikataulullisesti uudistus olisi tarkoitus toteuttaa nykyisen eduskunnan aikana, jolloin uusi käytäntö tulisi voimaan vuoden 2024 alusta.

Järjestötyön rahoitus on joka tapauksessa isojen rakenteellisten muutosten edessä. Uskon, että Psoriasisliitto pärjää näissä kuvioissa parhaiten, kun se pitää oman toimintansa mahdollisimman tuloksellisena ja vaikuttavana.

Jatkuvasti on myös mietittävä, mikä ympärillä muuttuu ja suhteutettava omaa toimintaamme siihen. Tilannetta voi verrata jalkapallon pelaamiseen. Pelkkä taidokas harhauttelu ei riitä, vaan on oltava hyvä pelisilmä, minne pallo seuraavaksi kannattaa syöttää tai laukoa.

Osumaa järjestöjen toimintamahdollisuuksiin on tullut myös lähempää, ikään kuin omien joukosta. Moni on lukenut lehdistä, että Allergia-, iho- ja astmaliitossa (AIA) on esiintynyt vakavaa avustusvarojen väärinkäyttöä. Uutiset ovat saaneet jotkut jopa kyseenalaistamaan koko järjestökentän tarpeellisuuden.

On oltava hyvä pelisilmä, minne pallo seuraavaksi kannattaa syöttää tai laukoa.

Varojen väärinkäytökset ovat todella ikäviä, ja niihin pitää puuttua. Yhden järjestötoimijan valtionavustuslain vastainen toiminta ei silti saa pilata koko järjestökentän mainetta. Virheet ja mahdolliset väärinkäytökset eivät lisäksi poista sitä, että AIA:ssa on tehty myös todella hyvää työtä.

Myös me teemme jatkossakin heidän kanssaan toiminnallista yhteistyötä verkkovertaistuen tutkimus- ja kehittämishankkeessa, johon Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on juuri esittänyt meille kaksivuotista rahoitusta. Hankkeen tutkimusosuuden toteuttaa Helsingin yliopisto.

Meillä on itsenäinen taloushallinto, eikä liittojemme välillä ole hallinnollisia sidoksia. Toivomme AIA:n henkilökunnalle ja luottamusjohdolle jaksamista tervehdyttävien toimien läpiviennissä.

Iloisiakin uutisia järjestökentältä kuuluu, vieläpä omasta järjestöstämme: Saamamme testamenttilahjoituksen turvin olemme voineet perustaa rahaston, jonka varat ohjataan nivelpsoriasiksen hoitoa edistäviin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Lue lisää rahastosta tämän nivelpsoriasisteemanumeron sivulta 15.

Aurinkoista kesää!

Sonja Bäckman on Psoriasisliiton toiminnanjohtaja.

Teksti on julkaistu Ihon aika -lehdessä 2/2021. Jos et vielä tilaa lehteä, tee kestotilaus tai liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.