Pääkirjoitus: Vuosi 2021 – edunvalvontaa ja elinvoimaisuutta

Vuosi 2021 on liitolle merkittävä edunvalvonnan vuosi, kirjoittaa Sonja Bäckman.

Sonja Bäckman.

Pääkirjoitus: Vuosi 2021 – edunvalvontaa ja elinvoimaisuutta

Vuosi 2020 haastoi järjestöjä erityisesti. Syynä ei ollut pelkästään koronaepidemia, vaan lisäjännitystä aiheutti se, millaiseksi järjestöjen rahoitus muodostuu, kun Veikkauksen tuotot ovat pienenemässä.

Tuottojen pienenemisen taustalla ovat muun muassa rahapeliongelmien takia harvennettu  peliautomaattien sijoittelu ja vastuullista pelaamista tukevat pelien tunnistautumismenettelyt.

Syksyn budjettiriihipäätöksissä sotejärjestöt pelastivat paljolti itse itsensä, kun valtion budjettivajeita tukittiin niiden omilla puskurivaroilla. Ne syntyivät muutama vuosi sitten rahapeliyhtiöiden (Veikkaus, Fintoto ja Rahaautomaattiyhdistys) fuusioprosessissa.

Ratkaisu ei kohdellut edunsaajia tasapuolisesti, sillä muille kuin sosiaali- ja terveysministeriön alaisille edunsaajille rahoitusvaje kompensoitiin budjettivaroista.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ilmoitti lisäksi syyskuussa luopuvansa sopeutumisvalmennuksen rahoittamisesta. STEAn mukaan sopeutumisvalmennus on lääkinnällistä kuntoutusta ja siten päällekkäistä toimintaa Kelan kanssa. Näin ollen vuodesta 2022 eteenpäin avustuseuroja ei ole luvassa myöskään Psoriasisliiton aurinkopainotteisille kursseille.

Elämmekin vuonna 2021 ylimenokautta, johon korona aiheuttaa edelleen vaikeuskertoimia. Joudumme jälleen luomaan aurinkopainotteisille kursseillemme vaihtoehtoista mallia tai etsimään sille uutta kotipesää. Siksi vuosi 2021 on liitolle merkittävä edunvalvonnan vuosi.

Vuosi 2021 on liitolle merkittävä edunvalvonnan vuosi.

Elinvoimaiset yhdistykset ovat palveluiden ohella liiton toinen kivijalka. Vuoden alussa pääsemme starttaamaan selvityshankkeen ”Elinvoimainen järjestö 2020-luvulla”. Sen avulla on tarkoitus tuottaa tietoa ja suosituksia järjestötoiminnan uudistamiseksi sekä toiminnan vetovoimaisuuden lisäämiseksi.


Uudistustyö pitää sisällään myös ehdotuksia nykyistä paremmin toimivasta järjestörakenteesta.  Selvityshankkeen pohjalta haluamme saada aikaan muutoksen, jossa psoriasisyhdistysten mahdollisuudet elinvoimaiseen toimintaan paranevat.

Filosofi Juha T. Hakalan mukaan ihmisellä on sisäsyntyinen pyrkimys saada asiat kuntoon kertarysäyksellä, vaikka isot urakat kannattaisi aina paloitella pienempiin osiin. Tällä periaatteella lähestymme myös liiton suuria uudistustarpeita vuonna 2021.

Tässä lehdessä kerromme stressistä ja sen hallinnasta. Haitallista stressiä voivat aiheuttaa muun muassa ylimitoitetut tavoitteet. Haastan sinut tänä vuonna myös omassa elämässäsi stressinhallintaan ja ottamaan pieniä askeleita kohti asettamaasi tavoitetta. Loppujen lopuksi tärkeintä on paitsi oikea suunta, myös kyky katsella samalla ympärille avoimin mielin.

Menestystä vuoteesi!

Sonja Bäckman on Psoriasisliiton toiminnanjohtaja.

Teksti on julkaistu Ihon aika -lehdessä 1/2021. Jos et vielä tilaa lehteä, tee kestotilaus tai liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.