Pääkirjoitus: Yhteiskunnan on tuettava, kun terveys pettää ja sairastamisen lasku kasvaa

Hyvinvoivassa yhteiskunnassa kenenkään ei pitäisi joutua miettimään, onko minulla varaa lääkkeisiin tai hoitoon, Saku Nikkanen kirjoittaa.

Kuva: Eduskunta/Pirjo Tuominen

Saku Nikkanen.

Tämän vuoden helmikuussa julkaistu potilasjärjestöjen teettämä kyselytutkimus pitkäaikaissairauksien taloudellisesta kuormituksesta antaa aihetta syvään huoleen. Itselleni tulokset ovat jopa pysäyttäviä.

Puolet kyselyn vastaajista koki sairastamisen kustannukset melko tai erittäin suurena rasitteena, kun vuonna 2018 osuus oli vain kolmasosa. Pitkäaikaisesta sairaudesta johtuva taloudellisesti heikentynyt kantokyky osuu erityisesti pienituloisiin, mutta merkittävästi myös keskituloisiin. Yleinen hintojen nousu on pahentanut tilannetta entisestään.

Hyvinvoivassa yhteiskunnassa kenenkään ei pitäisi joutua miettimään, onko minulla varaa lääkkeisiin tai hoitoon – eikä missään tapauksessa ainakaan joutua valitsemaan ruuan ja lääkkeiden välillä.

Selvityksessä yli puolet vastaajista kertoi kokevansa, että sairaus vaikuttaa heidän toimintakykyynsä. Näin oli myös nuoremmilla vastaajilla. Meistä jokaisen on hyvä muistaa, että kukaan ei ole turvassa sairastumiselta.

Hyvinvoivassa yhteiskunnassa kenenkään ei pitäisi joutua miettimään, onko minulla varaa lääkkeisiin tai hoitoon.

Huonoimmassa tapauksessa sairaus uhkaa työssä jaksamista ja työelämässä pysymistä. Tätä emme halua, eikä meillä yhteiskuntana ole siihen varaa.

Kun sairauksia hoidetaan ajoissa ja hyvin, voidaan auttaa ihmistä voimaan paremmin ja siten pysymään töissä sairaudesta huolimatta.

Taloudellinen niukkuus täyttää usein ajatukset ja kuluttaa voimavaroja – niitä samoja, joita tarvitaan elämän muissa tilanteissa selviämiseen. Kun tähän lisää vielä sairauden oireet ja sen aiheuttamat haasteet, tilanne on monelle varmasti kohtuuton.

Tässä tilanteessa auttaa yhteiskunta, joka tukee elämän heikkoina hetkinä ja taloudellisissa ahdingoissa, nyt ja tulevaisuudessa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu mahdollisuus jakaa lääkekatto pienempiin osiin vuoden ajalle. Näin tarpeellinen uudistus on syytä toteuttaa viipymättä, sillä se vie pois painetta alkuvuoden lääkekustannuksista.

Hallitusohjelmaan on kirjattu mahdollisuus jakaa lääkekatto pienempiin osiin vuoden ajalle. Näin tarpeellinen uudistus on syytä toteuttaa viipymättä.

Moni paljon lääkkeitä tarvitseva tai kalliita lääkkeitä käyttävä laskee hyvin tarkkaan, milloin lääkkeet kannattaa hakea ja onko siihen varaa. Heidän tilannettaan voisi näin selvästi helpottaa.

Yhteiskunnan tulee tukea silloin, kun terveys pettää ja talous on tiukoilla. Emme saa jättää ketään yksin siksi, että sairastuminen sattui kohdalle. Yhdenvertainen yhteiskunta pitää jäsenistään huolta.

Saku Nikkanen on kansanedustaja (sd) ja eduskunnan psoriasisryhmän puheenjohtaja.

Teksti on julkaistu Ihon aika -lehden numerossa 2/2024. Jos et vielä tilaa lehteä, tee kestotilaus tai liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.