Puolueilla valmiutta maksukattojen uudistamiseen

Terveydenhuollon maksukatot aiheuttavat haasteita monelle pitkäaikaissairaalle erityisesti alkuvuodesta. Osa psoriasista sairastavista käyttää erityisen kalliita lääkkeitä ja joutuu siksi heti alkuvuodesta maksamaan lääkekaton täyteen. Eduskuntapuolueilla on halukkuutta uudistaa järjestelmää.

Teksti: Hannele Kirveskoski
Kuva: Joakim Honkasalo

Eduskunnan istuntosalin penkkejä ja pöytiä.

Puolueilla valmiutta maksukattojen uudistamiseen

Psoriasisliitto kysyi nykyiseen eduskuntaan valituilta puolueilta, olisiko terveydenhuollon maksukattojen uudistamiseen vihdoin aika tarttua. Puolueet tuntevat nykytilan ongelmallisuuden hyvin ja ovat valmiita etsimään ratkaisuja.

Puolueiden vastauksissa nostettiin esiin erilaiset ratkaisuvaihtoehdot ja lisäselvitysten tarve. Kaikki katsoivat, että kertaluontoinen maksurasitus ei saa olla sairastavalle kohtuuton. Maksukattojen uudistaminen on myös Psoriasisliiton eduskuntavaaliteema, sillä joustamaton järjestelmä kuormittaa monia psoriasista sairastavia.

Kaikki katsoivat, että kertaluontoinen maksurasitus ei saa olla sairastavalle kohtuuton.

Sairastamisen kustannukset kerryttävät kolmea eri maksukattoa, jotka kertyvät lääkekustannuksista, terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen liittyvistä matkoista. Maksukaton täyttymisen jälkeen sairastava ei enää maksa palveluista tai matkoista. Lääkkeestä maksetaan kuitenkin lääkekaton täyttymisen jälkeenkin omavastuu, joka on 2,50 euroa lääkettä kohden.

Maksukatot alkavat kertyä kalenterivuoden alusta, minkä vuoksi ne voivat tulla maksettavaksi lyhyen ajan sisällä. Tilanne on haastava sekä pieni- että keskituloisille pitkäaikaissairaille. Psoriasisliiton hallitusohjelmatavoitteissa esitetäänkin, että kolme maksukattoa yhdistettäisiin yhdeksi vuosiomavastuuksi. Samalla omavastuiden tällä hetkellä korkeaa tasoa kohtuullistettaisiin.

Vuosittainen lääkeomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on 592,16 euroa vuonna 2023. Etenkin kalliita lääkkeitä käyttäville alkuvuosi voi olla taloudellisesti haastava, sillä koko lääkekatto voi tulla maksettavaksi yhden tai kahden kuukauden aikana. Psoriasisliitto katsoo, että erityisen kalliita lääkkeitä käyttävien lääkeomavastuu tulee voida jaksottaa tasaisemmin ympäri vuoden.

Puolueet avoimia eri vaihtoehdoille

Suurin osa puolueista kertoi kannattavansa lääkekaton jaksottamista useampaan erään tai vähintään asian selvittämistä. Vastausten perusteella puolueet ovat avoimia erilaisille malleille ja haluavat tukeutua asiantuntijatietoon.

Osa puolueista esittää myös suoraan ratkaisuja: Esimerkiksi kristillisdemokraatit ehdottavat lääkekaton jaksotusta kolmeen tai neljään osaan vuodessa. Perussuomalaiset puolestaan kannattavat luopumista kalenterivuoteen sidotusta katosta niin, että jatkossa maksukaton kertyminen voisi alkaa milloin tahansa vuoden aikana.

Suuri osa puolueista ei ole vielä ottanut kantaa siihen, kuinka vuosittainen lääkekaton jaksotus tulee tehdä, mutta korostaa vastauksissaan sairastavien yhdenvertaisuutta ja maksurasituksen keventämistä.

Suuri osa puolueista ei ole vielä ottanut kantaa siihen, kuinka vuosittainen lääkekaton jaksotus tulee tehdä.

Terveydenhuollon eri maksukattojen yhdistämistä kannattivat sdp, vihreät, keskusta, vasemmistoliitto, rkp ja kristillisdemokraatit. Kokoomus suhtautuu myönteisesti asian selvittämiseen. Perussuomalaisista todetaan, että puolueella on ollut halukkuutta yhdistää maksukatot, mutta nykytilanteessa erilliset katot kannattaa säilyttää.

Puolueilla oli erilaisia näkemyksiä maksukattojen vuotuisesta tasosta. Monet puolueet kaipaavat asiasta tarkempia selvityksiä ja vaikutusarvioita. Sdp katsoo kohtuulliseksi vuosiomavastuuksi yhden kuukauden täyttä takuueläkettä vastaavan summan ja vasemmistoliitto noin kuukauden kansaneläkettä vastaavan summan. Kaikki puolueet korostivat jälleen, että yhdistetyn maksukaton tason tulisi olla kohtuullinen.

Kysyimme puolueilta myös, miksi maksukattojen uudistukseen ei ole tähän mennessä ryhdytty. Ihon aika -lehden vuonna 2019 tekemässä vastaavassa kyselyssä kaikki puolueet olivat valmiita vähintään selvittämään uudistusta, mutta asia ei ole edennyt tällä vaalikaudella. Hallituspuolueiden vastausten mukaan asia on tärkeä ja ollut esillä muiden uudistusten yhteydessä. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi asiakasmaksulain uudistus, jolla terveydenhuollon maksuja kevennettiin. Oppositiopuolueet kertovat käsityksenään, että nykyinen hallitus ei ole tahtonut asiaa edistää.

Teksti on julkaistu Ihon aika -lehden numerossa 1/2023. Jos et vielä saa lehteä, tee tilaus täällä tai liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.