Totta vai tarua nivelpsoriasiksesta?

Tarvitaanko nivelpsoriasikseen aina lääkehoitoa? Entä kannattaako liikunta, vaikka nivelissä olisi kipuja?

Teksti: Hanna Karhunen
Kuvitus: Freepik

Kuvituskuva kahdesta henkilöstö, jotka seisovat vierekkäin. Taustalla iso, keltainen kysymysmerkki.

Totta vai tarua nivelpsoriasiksesta?

Nivelpsoriasis voi herättää monenlaisia kysymyksiä sekä sitä sairastavissa että diagnoosia epäilevissä. Psoriasisliiton asiantuntijalääkäri, reumatologi Jari Pöllänen vastaa nivelpsoriasiksesta esitettyihin väittämiin.

Nivelpsoriasis puhkeaa aina vasta ihopsoriasiksen jälkeen. Mitä vaikeampi ihopsoriasis, sitä todennäköisemmin voi sairastua nivelpsoriasikseen.

Tämä pitää osittain paikkansa. Ehdottomasti tavallisinta on sairastua nivelpsoriasikseen niin, että ihopsoriasis on ollut mukana jo pitkään. On kuitenkin myös mahdollista, että niveloireet puhkeavat ensin. Silloin psoriasiadiagnoosikin saattaa vahvistua vasta myöhemmin.

Jos sairastaa ennestään ihopsoriasista, sen vaikeusaste vaikuttaa riskiin saada nivelpsoriasis. Ihmiset, joilla on vaikea ihopsoriasis, sairastuvat hieman useammin nivelpsoriasikseen kuin ne, joilla iho-oireet ovat lieviä.

Ehdottomasti tavallisinta on sairastua nivelpsoriasikseen niin, että ihopsoriasis on ollut mukana jo pitkään.

Ihopsoriasiksen vaikeuden lisäksi nivelpsoriasiksen puhkeamiseen vaikuttaa kuitenkin moni muukin asia, esimerkiksi sukutausta. Lisäksi nivelpsoriasiksen riski on kohonnut silloin, jos psoriasikseen liittyy kynsimuutoksia tai jos ihopsoriasista esiintyy taivealueilla tai hiuspohjassa. Psoriasiksen vaikeusaste ei siis ole ainoa määrittävä tekijä.

Nivelpsoriasis voidaan parantaa täysin.

Nivelpsoriasis on krooninen sairaus, jossa on erilaisia vaiheita. Täysin sitä ei voida parantaa, mutta usein nivelpsoriasis saadaan vähäoireiseksi tai kokonaan pysäytettyä.

Nivelpsoriasiksen hoidot ovat kehittyneet niin, että sairaus on yhä useammin mahdollista saada remissioon eli oireettomaan tai lähes oireettomaan vaiheeseen. Reumasairauksissa kuten nivelpsoriasiksessa on mahdollista, että tauti ei ole jatkuvasti aktiivinen vaan saattaa pysähtyä.

Nivelpsoriasista pitää aina hoitaa lääkkeillä.

Hoito riippuu siitä, kuinka aktiivinen sairaus on: minkä verran on oireita, kuinka monessa paikassa ja kuinka usein? Jos oireita on vain ajoittain, niveliä voidaan hoitaa paikallisestikin kortisoniruiskeilla. Jos sairaus on aktiivinen, kannattaa aloittaa lääkehoito ja sen seuranta.

Nivelpsoriasiksen lääkehoitoina käytetään usein metotreksaattia tai biologisia lääkkeitä. Lievään nivelpsoriasikseen voi käyttää kuuriluontoisesti tulehduskipulääkkeitä. Niillä voi hoitaa lieviä tulehduksia ja oirevaiheita.

Lievään nivelpsoriasikseen voi käyttää kuuriluontoisesti tulehduskipulääkkeitä.

Jos tulehduskipulääkettä tarvitsee säännöllisemmin eivätkä yksittäiset kuurit riitä, lääke pitää vaihtaa hoitavampaan, jotta tulehdus saadaan kunnolla sammumaan.

Lääkehoidot ovat tehokkaimmillaan, kun ne aloitetaan sairauden varhaisvaiheessa. Hoitamattomana tauti voi johtaa pysyviin nivelvaurioihin tai esimerkiksi selkärangan jäykistymiseen.

Nivelpsoriasiksen hoito ja lääkitys valitaan aina taudin ilmenemismuodon mukaan. Nivelpsoriasikseen voi liittyä monenlaisia oireita ja liitännäissairauksia, ja nämä kaikki vaikuttavat hoitomuodon valintaan. Ei siis ole olemassa mitään yhtä sapluunaa, jonka mukaan hoito valittaisiin.

Nivelpsoriasista voi olla missä tahansa kehon nivelessä.

Kyllä voi. Nivelpsoriasis voi oireilla laaja-alaisesti kehon nivelissä ja jänteissä. On myös hyvin tavallista, että tulehdusta on niillä alueilla, joissa lihaksen jänne kiinnittyy luuhun, kuten akillesjänteessä. Näitä kutsutaan entesiiteiksi.

Yksittäisten sormien ja varpaiden makkaramainen turvotus ja tulehdus eli daktyliitti on yksi tyypillinen löydös. Sormien ja varpaiden kynsimuutosten yhteydessä esiintyy myös usein kärkinivelien sairautta.

Tyypillisiä kohtia, joissa nivelpsoriasista esiintyy, ovat kädet, jalkaterät, nilkat, polvet ja kyynärpäät, mutta nivelpsoriasista voi olla myös esimerkiksi leukanivelessä.

Nivelpsoriasis voidaan diagnosoida laboratoriokokeilla.

Ei voida, sillä nivelpsoriasis ei useimmiten näy laboratoriokokeissa lainkaan. Diagnoosi tehdään monien eri oireiden ja löydösten perusteella.

Kuvantamistutkimuksissa voi kuitenkin näkyä psoriasikseen viittaavia löydöksiä silloin, kun sairaus on jatkunut pidempään. Jos nivelpsoriasis oireilee selässä, magneettikuvaus on tärkeää, sillä rangan ja lantion alueella näkyy usein psoriasikselle tyypillisiä muutoksia.

Jos epäilee itsellään nivelpsoriasista, kannattaa ottaa kuvia kaikista sellaisista oireista, jotka voi nähdä omin silmin.

Hankalinta diagnosointi on silloin, kun oireet ja niiden esiintymispaikat vaihtelevat, tai jos tauti ei ole koko ajan aktiivinen.

Jos epäilee itsellään nivelpsoriasista, kannattaa ottaa kuvia kaikista sellaisista oireista, jotka voi nähdä omin silmin: esimerkiksi makkarasormista ja -varpaista, kynsimuutoksista, turvonneista nivelistä tai iho-oireista. Näitä voi näyttää lääkärille, jos vastaanoton aikaan tilanne onkin rauhallinen.

Nivelpsoriasista voi hoitaa ruokavaliolla.

Ruokavaliolla, kuten muillakin elintavoilla, voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja siten myös nivelpsoriasikseen, mutta sairautta ei voi ruokavaliolla parantaa.

Terveellistä ruokavaliota voi suositella osana palettia, mutta yksinään se ei riitä psoriasiksen hoidoksi.

Tutkimuksissa on tullut esille, että nivelpsoriasiksen hoitoa tukevat muun muassa terveellisten öljyjen käyttäminen sekä riittävä proteiinin ja D-vitamiinin saanti. Ruokavalioon liittyvissä asioissa tutkimusnäyttö ei ole kuitenkaan yhtä vahvaa kuin muissa hoitotoimenpiteissä.

Terveellistä ruokavaliota voi suositella osana palettia, mutta yksinään se ei riitä psoriasiksen hoidoksi.

Nivelpsoriasiksessa on samat liitännäissairaudet kuin ihopsoriasiksessa.

Pääsääntöisesti kyllä: nivelpsoriasis kasvattaa ihopsoriasiksen tavoin riskiä sairastua esimerkiksi diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä masennukseen ja ahdistukseen.

Silmän värikalvon tulehdukset ja tulehdukselliset suolistosairaudet ovat liitännäissairauksia, jotka liittyvät erityisesti nivelpsoriasikseen. Niitä ei esiinny yhtä paljon pelkkää ihopsoriasista sairastavilla.

Nivelpsoriaatikon kannattaa liikkua, vaikka nivelissä olisi kipuja.

Kyllä, liikkuminen kannattaa aina. On tärkeää, että lihasvoimaa ja nivelten liikelaajuuksia pidetään yllä. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että jos nivel oireilee paljon, sitä ei pidä ylikuormittaa. Silloin kannattaa suosia nivelille hellempiä lajeja kuten vesiliikuntaa.

Jos nivelpsoriasisdiagnoosi on varmistunut, fysioterapeutti voi tarvittaessa laatia liikuntaohjelman.

Jos nivelpsoriasisdiagnoosi on varmistunut, fysioterapeutti voi tarvittaessa laatia liikuntaohjelman tai antaa vinkkejä sopivista liikkeistä ja lajeista.

Jos sairastaa ihopsoriasista ja nivelet oireilevat, kannattaa aina hakeutua lääkäriin.

Asiasta voi ensin keskustella ihotautilääkärin tai muun hoitavan lääkärin kanssa vaikka kontrolliajalla. Nivelkipujen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko muita tyypillisiä tulehdusoireita kuten nivelten turvotusta ja jäykkyyttä.

Nivelten ja jänteiden turpoaminen on selkeä merkki: viimeistään silloin kannattaa hakeutua lääkäriin.

Teksti on julkaistu Ihon aika -lehden numerossa 1/2024. Jos et vielä saa lehteä, tee tilaus täällä tai liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.

Lisää tietoa nivelpsoriasiksesta

Jos nivelpsoriasis mietityttää, tietoa ja tukea on tarjolla:

Psorilinjan sairaanhoitaja Kristiina Rautio ja reumalääkäri Jari Pöllänen neuvovat nivelpsoriasikseen liittyvissä asioissa. Sairaanhoitaja palvelee joka viikko maanantaista keskiviikkoon, reumalääkäri parittomien viikkojen keskiviikkoisin. Katso yhteystiedot ja aukioloajat.

Psoriasiksen Käypä hoito -suosituksen potilasversio tarjoaa tutkittua, ajantasaista tietoa nivelpsoriasiksesta. Tutustu suositukseen Duodecimin verkkosivuilla.