Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen Siirry sivuvalikkoon
Psoriasisliiton työntekijöitä ja jääkarhu Säätytalon edessä muistuttamassa hallitusneuvottelijoita. Kyltissä lukee Lääkkeitä vai ruokaa.

Psoriasisliitto vaikuttaa

Psoriasisliitto on psoriasista sairastavien ääni yhteiskunnassa. Vaikuttamistyömme tavoite on turvata hyvä elämä psoriasista sairastaville. Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa muiden potilasjärjestöjen ja päättäjien kanssa.

Tutustu eduskuntavaaliteemoihimme!

Tutustu myös Eduskunnan Psoriasis-ryhmän toimintaan!

Hyvää elämää edistämme erityisesti kolmen tavoitteen avulla. Tavoittelemme jokaiselle psoriasista sairastavalle toimivaa hoitoa, sairauden kustannusten pysymistä kohtuullisina sekä elämää ilman sairauden aiheuttamia ennakkoluuloja ja syrjintää.

Oikeus toimivaan hoitoon

Käypä hoito -suosituksen mukaan psoriasiksen hoidon tavoitteena on oireiden minimointi. Työ- ja toimintakyvyn säilymisen kannalta on tärkeää, että psoriasista sairastava saa sekä diagnoosin että tehokkaan ja toimivan hoidon riittävän nopeasti asuinpaikasta riippumatta. Sairastuneen tulee saada tietoa omasta sairaudestaan sekä mahdollisuudesta kuntoutukseen.

Kustannukset kohtuullisiksi

Psoriasista sairastavalle syntyy kustannuksia muun muassa lääkkeistä, matkoista lääkäriin, valohoitoon ja fysioterapiaan. On tärkeää, että sairaudesta aiheutuvat kustannukset pysyvät sen suuruisina, että jokaisella on mahdollisuus saada sairauteensa toimivaa hoitoa. Pitkäaikaissairaus aiheuttaa monelle sairastavalle suuren taloudellisen taakan, johon sisältyy sekä lääkekuluja, asiakasmaksuja että terveydenhuollon matkakuluja. Psoriasisliitto esittää, että terveydenhuollon maksukatot yhdistetään ja niiden taso kohtuullistetaan.

Suorien kulujen lisäksi psoriasista sairastaville syntyy epäsuoria kustannuksia. Muun muassa hoitoon, kuten ihon rasvaamiseen käytetty aika ja matkustaminen hoitoihin aiheuttavat kustannuksia sairastaville. Myös epäsuorat kulut tulee ottaa huomioon sairastavia koskevassa päätöksenteossa.

Tutustu Psoriasisliiton ja kolmen muun järjestön selvitykseen sairastamisen kustannuksista!

Ennakkoluulojen hälventäminen

Psoriasisliitto edistää asiallista suhtautumista psoriasista sairastavia kohtaan. Näkyvien iho-oireiden takia psoriasista sairastavat joutuvat kohtaamaan syrjintää ja negatiivisia ennakkoasenteita harrastuksissa ja työelämässä.  Otantatutkimuksen Mitä tiedät psorista -kyselyn mukaan noin 15 % suomalaisista ei halua istua samoilla saunan lauteilla psoriasista sairastavan kanssa.  Lisäksi yli 90 % epäilee psoriasista sairastavien kohtaavan syrjintää. Psoriasisliitto hälventää ennakkoluuloja jakamalla tietoa sekä osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vaikuttamisohjelmaan liittyvät kommentit, toiveet ja ehdotukset ovat tervetulleita sähköpostitse liittotoimisto(at)psori.fi

Voit tukea vaikuttamistyötä liittymällä jäseneksi. Mitä enemmän jäseniä on, sitä vahvempi liitto on ajamaan psoriasista sairastavien oikeuksia.

Tulosta esite Psoriasisliiton vaikuttamistyön tavoitteista!