Kyselyt ja selvitykset

Selvitämme säännöllisesti psoriasista ja palmoplantaarista pustuloosia sairastavien mielipiteitä ja kokemuksia erilaisista psoriasikseen liittyvistä asioista.

Selvitys pitkäaikaissairauksien kustannuksista (2018, yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton, Crohn ja Colitis ry:n sekä Reumaliiton kanssa)

Kysely keinoihon käytöstä ja hankkimisesta, artikkeli tuloksista (2018, yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton ja Diabetesliiton kanssa)

Psoribarometri (2017, yhteistyössä lääkeyritys Janssenin kanssa)