Sosiaaliturva

Lääkekorvaukset

Lääkekorvausjärjestelmässä on 50 euron vuosittainen alkuomavastuu. Alkuomavastuu tarkoittaa, että saat korvattaviksi hyväksytyistä lääkeostoista Kela-korvausta vasta alkuomavastuun täytyttyä.

Lääkeostoista maksetaan korvauksia kolmessa eri korvausryhmässä. Psoriasislääkkeet ovat pääasiassa peruskorvattavia ja nivelpsoriasiksen lääkkeet joko perus- tai erityiskorvattavia. Perusvoiteet ovat peruskorvattavia, kun reseptissä on merkintä ”pitkäaikaisen ihosairauden hoitoon”. Korvaukset maksetaan prosenttiosuutena lääkkeen hinnasta. Peruskorvauksen taso on 40 prosenttia.

Erityiskorvattavien lääkkeiden omavastuu on 4,50 euroa.  Myös erityiskorvauksissa noudatetaan 50 euron alkuomavastuuta.

Suurista lääkekustannuksista saa lisäkorvausta, kun saman kalenterivuoden aikana korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksetut omavastuuosuudet ylittävät 605,13 euroa. Tämän jälkeen maksat korvattavista reseptilääkkeistä loppuvuoden ainoastaan 2,50 euroa lääkettä kohti. Kela ilmoittaa kirjeellä, kun maksukatto on ylittynyt. Maksukaton omavastuuosuuden kertymistä voi myös itse seurata Kelan verkkoasiointipalvelusta.

Lue lisää lääkekorvauksista  

Matkakorvaukset

Kela korvaa asiakkaiden matkat pääsääntöisesti halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Korvattavan matkustavan ratkaisee terveydentila: jos terveydenhuollossa katsotaan, että asiakas ei voi sairauden tai sen hetkisen terveydentilansa vuoksi käyttää yleisiä kulkuneuvoja, voidaan matkasta aiheutuneet kustannukset korvata erityisajoneuvon kustannusten mukaisesti. Erityisajoneuvoja ovat esimerkiksi oma auto tai taksi.

Sairauden tai kuntoutuksen vuoksi aiheutuneet matkakustannukset korvataan yhdensuuntaisen matkan omavastuun, 25 euroa, ylittävältä osuudelta. Taksimatkaan oikeutetun asiakkaan pitää 1.7. alkaen tilata matka alueellisesta tilausnumerosta. Korvaus maksetaan heti taksissa. Korvausta ei voi enää hakea jälkikäteen Kelasta. Taksimatkaa varten tarvitaan hoitolaitoksen antama todistus. Hoitokäynnillä työntekijän tilaamaan taksimatkaan ei tarvita todistusta.

Tilausnumerot ja tarkemmat ohjeet.

Mikäli matkakustannusten omavastuuosuudet kalenterivuoden aikana ylittävät 300 euroa, ylimenevä osuus korvataan kokonaan. Kaikki matkakustannukset kerryttävät vuosittaisen omavastuuosuuden täyttymistä, eli mukaan voi laskea myös yhdensuuntaisista alle 25 euron matkoista kertyvät kulut.

Lisätietoja matkakorvauksista.

Mistä apua?

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt ovat yhdessä laatineet sosiaaliturvaoppaan, johon on kattavasti koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva.

Sosiaaliturvaopas-sivusto sisältää sosiaaliturvan tarkistuslistan. Listaan on kerätty yhteen valtion ja kunnan eri tukimuodot helpottamaan tukien hakemista oikeasta paikasta.

Tarkistuslista

Psoriasista sairastavan sosiaaliturva -oppaasta löytyy perustietoa sairausvakuutuskorvauksista ja hoitotuista.

Henkilökohtainen Kela-neuvonta on erityisesti sairaille ja vammaisille asiakkaille suunniteltu palvelu.

Henkilökohtainen Kela-neuvonta

Työkykyneuvonta on Kelan palvelu asiakkaille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työhön paluuseen. Ota yhteys vakuutuspiirin yhteyshenkilöön.

Työkykyneuvonta

Apua sosiaaliturvaetuuksien, palveluiden ja tukien hakemiseen kannattaa pyytää sosiaalityöntekijältä. Jos olet iho- tai reumapoliklinikan asiakas, voit ottaa yhteyttä kyseisen klinikan sosiaalityöntekijään. Muussa tapauksessa voit olla yhteydessä kunnan sosiaalityöntekijään. Voit varata itse ajan sosiaalityöntekijälle.

Lisätietoja psoriasista sairastavien sosiaaliturvasta: järjestösuunnittelija Kirsti Karttunen, kirsti.karttunen@psori.fi

Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas kertoo laajasti pitkäaikaissairaan ja vammaisen henkilön sosiaaliturvasta

Selvitys pitkäaikaissairauksien kustannuksista (2018), tiiviestelmä tuloksista