Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen Siirry sivuvalikkoon

Sosiaaliturva

Tältä sivulta löydät perustietoa psoriasista sairastavien sosiaaliturvasta sekä muun muassa linkin järjestöjen sosiaaliturvaoppaaseen. Tutustu ja kysy tarvittaessa lisätietoja!

Lääkekorvaukset

Lääkekorvausjärjestelmässä on 50 euron vuosittainen alkuomavastuu. Alkuomavastuu tarkoittaa, että saat korvattaviksi hyväksytyistä lääkeostoista Kela-korvausta vasta alkuomavastuun täytyttyä.

Lääkeostoista maksetaan korvauksia kolmessa eri korvausryhmässä. Psoriasislääkkeet ovat pääasiassa peruskorvattavia ja nivelpsoriasiksen lääkkeet joko perus- tai erityiskorvattavia. Erityiskorvausluokkia on kaksi: alempi erityiskorvaus 65 prosenttia ja ylempi erityiskorvaus 100 prosenttia. Perusvoiteet ovat peruskorvattavia, kun reseptissä on merkintä ”pitkäaikaisen ihosairauden hoitoon”. Korvaukset maksetaan prosenttiosuutena lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Peruskorvauksen taso on 40 prosenttia.

Ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluvien lääkkeiden omavastuu on 4,50 euroa. Myös erityiskorvauksissa noudatetaan 50 euron alkuomavastuuta.

Suurista lääkekustannuksista saa lisäkorvausta, kun saman kalenterivuoden aikana korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksetut omavastuuosuudet ylittävät 626,94 euroa. Tämän jälkeen maksat korvattavista reseptilääkkeistä loppuvuoden ainoastaan 2,50 euroa lääkettä kohti. Tieto lääkekaton täyttymisestä näkyy heti apteekeissa. Omavastuuosuuden kertymistä voi myös itse seurata Kelan sähköisessä asiointipalvelussa, OmaKelassa.

Lue lisää lääkekorvauksista  

Matkakorvaukset

Kela korvaa asiakkaiden matkat pääsääntöisesti halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Korvattavan matkustustavan ratkaisee terveydentila: jos terveydenhuollossa katsotaan, että asiakas ei voi sairauden tai sen hetkisen terveydentilansa vuoksi käyttää yleisiä kulkuneuvoja, voidaan matkasta aiheutuneet kustannukset korvata erityisajoneuvon kustannusten mukaisesti. Erityisajoneuvoja ovat esimerkiksi oma auto tai taksi.

Jotta Kela voi korvata taksimatkan, asiakkaan pitää tilata matka tilausvälityskeskuksesta. Tällöin asiakas maksaa matkasta vain omavastuuosuuden, joka on enintään 25 euroa yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa näyttämällä Kela-korttia. Korvausta ei voi hakea jälkikäteen Kelasta. Jos tilaa matkan muualta, ei saa korvausta. Taksimatkaa varten tarvitaan hoitolaitoksen antama todistus. Hoitokäynnillä työntekijän tilaamaan taksimatkaan ei tarvita todistusta.

Sairauden tai Kelan järjestämän kuntoutuksen vuoksi aiheutuneet matkakustannukset korvataan yhdensuuntaisen matkan omavastuun, 25 euroa, ylittävältä osuudelta.

Tilausnumerot ja tarkemmat ohjeet.

Mikäli matkakustannusten omavastuuosuudet kalenterivuoden aikana ylittävät 300 euroa, loppuvuoden matkat korvataan kokonaan.

Lisätietoja matkakorvauksista.

Mistä apua?

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen yhdessä laatima Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas kertoo laajasti pitkäaikaissairaan ja vammaisen henkilön sosiaaliturvasta.

Psoriasista sairastavan sosiaaliturva -oppaasta löytyy perustietoa sairausvakuutuskorvauksista ja hoitotuista.

Henkilökohtainen Kela-neuvonta on erityisesti sairaille ja vammaisille asiakkaille suunniteltu palvelu.

Työkykyneuvonta

Apua sosiaaliturvaetuuksien, palveluiden ja tukien hakemiseen kannattaa pyytää sosiaalityöntekijältä. Jos olet iho- tai reumapoliklinikan asiakas, voit ottaa yhteyttä kyseisen klinikan sosiaalityöntekijään. Muussa tapauksessa voit olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaalityöntekijään.

Yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussairaaloissa työskentelee kuntoutusohjaajia (mm. reumakuntoutusohjaaja), jotka auttavat asiakasta erilaisissa työelämän haasteissa ja sosiaaliturvan kysymyksissä. Kuntoutusohjaaja voi vierailla tarvittaessa esim. asiakkaan työpaikalla tai kodissa sekä tehdä lausuntoja. Asiakkuus ei vaadi lähetettä tai hoitosuhdetta sairaalaan, vaan asiakas tai läheinen voi olla suoraan kuntoutusohjaajaan yhteydessä.

Lisätietoja psoriasista sairastavien sosiaaliturvasta:
vastaava järjestösuunnittelija Kirsti Karttunen, kirsti.karttunen@psori.fi