Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Vihreällä pohjalla kuvitus, jossa käsi tiputtaa äänestyslipun uurnaan.
11.01.
2022

Aluevaalit – alkuvuoden tärkein tapahtuma!

Tärkeät aluevaalit lähestyvät. Mistä vaaleissa oikeastaan päätetään, ja miksi jokaisen psoriasista sairastavan kannattaisi olla niistä kiinnostunut?

Suomen ensimmäiset aluevaalit käydään sunnuntaina 23.1.2022 kaikkialla maassa paitsi Helsingissä, ja ennakkoäänestys alkaa jo 12.1. Jokaisen psoria sairastavan kannattaa nyt käyttää ääntään, sillä vaaleilla valittavat päättäjät linjaavat pian sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Vaalien tärkeydestä huolimatta äänestysprosentti uhkaa jäädä matalaksi, ja moni kertoo, ettei oikeastaan tiedä, mistä vaaleissa on kyse. Katsotaan siis, mistä tulevat aluevaltuutetut pääsevät päättämään!

Vaalien tärkeydestä huolimatta äänestysprosentti uhkaa jäädä matalaksi, ja moni kertoo, ettei oikeastaan tiedä, mistä vaaleissa on kyse.

Aluevaalien taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, tutummin sote-uudistus. Tällä hetkellä kunnat ja kuntayhtymät järjestävät asukkaidensa sote-palvelut, mutta sote-uudistuksen myötä vastuu siirtyy kuntia suuremmille hyvinvointialueille vuodesta 2023 alkaen. Uudistuksen toteuduttua hyvinvointialueet vastaavat esimerkiksi terveyskeskuksista, sairaaloista, neuvoloista, mielenterveyspalveluista, pelastustoimesta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta.

Mitä Psoriasisliitto tavoittelee vaaleissa?

Psoriasisliiton vaalitavoitteet tähtäävät siihen, että jokaisella psoriasista sairastavalla on mahdollisuudet hyvään elämään ja hoitoon asuinpaikasta riippumatta. On tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät kohtuullisina ja pitkäaikaissairaiden palveluketjut toimivat. Lisäksi järjestöt tulee ottaa mukaan hyvinvointialueen toimintaan.

Sairastamisen kustannukset ovat monelle merkittävä taloudellinen haaste. Asiakasmaksut kasaantuvat usein henkilöille, joilla on paljon sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja etenkin lääkkeistä ja matkoista. Pahimmassa tapauksessa maksut hankaloittavat palveluiden saatavuutta.

Vinkki 1: Kun valitset ehdokastasi, selvitä, mitä mieltä hän on asiakasmaksuista ja hyvinvointialueen taloudesta. Ainakaan alkuvaiheessa hyvinvointialueilla ei ole verotusoikeutta, mikä voi johtaa siihen, että alueen tuloja yritetään kerryttää asiakasmaksuilla. Tämä olisi kuitenkin lyhytnäköistä ja sairastaville vahingollista.

Tärkeää on myös, että pitkäaikaissairaiden ja psoriasista sairastavien hoito ja palveluketjut hyvinvointialueilla ovat toimivia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että psoria sairastavalle laaditaan mahdollisimman pian hoitosuunnitelma ja myös sairastava itse osallistuu hoitonsa suunnitteluun. Suunnitelmille tulee nimetä vastuuhenkilö, joka varmistaa sairastavan oikeuksien toteutumisen.

Vinkki 2: Selvitä, miten ehdokkaasi edistäisi pitkäaikaissairaiden asemaa ja heidän hoitonsa sujuvuutta. Onko hänellä konkreettisia ehdotuksia? Miten hän aikoo edistää nopeaa hoitoonpääsyä ja tunteeko hän sote-palveluiden järjestämistavat?

Koska pitkäaikaissairaus vaikuttaa elämään usein kokonaisvaltaisesti, on hyvinvointialueilla tärkeää tunnistaa järjestöjen tekemä työ ja niiden tarjoama vertaistuki. Hyvinvointialueiden tulee tehdä monipuolista yhteistyötä alueensa järjestöjen kanssa ja ymmärtää niiden rooli asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa. Toiminta-avustukset täytyy turvata, ja alueilla tulee olla järjestöyhteistyöstä vastaavat henkilöt.

Vinkki 3: Selvitä, millaisena ehdokkaasi näkee järjestöjen roolin hyvinvointialueella. Löytäisitkö ehkä jopa itsellesi sopivan järjestötaustaisen ehdokkaan? SOSTE on koonnut sivuilleen alueittain järjestötaustaisia ehdokkaita, joten jos ehdokas on vielä hukassa, vieraile SOSTEn sivulla!

Äänesi on tärkeä!

Kyselyiden valossa näyttää siltä, että aluevaalien äänestysprosentti on jäämässä alhaiseksi. Tämä on huolestuttavaa: Koska hyvinvointialueilla on itsehallinto, aluevaltuutetuilla on merkittävä rooli alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Olethan varmasti kiinnostunut siitä, missä lähin terveyskeskuksesi tulevaisuudessa on? Tai että terveyskeskus toimii hyvin, hoitoon pääsee nopeasti ja tarvittaessa sinut ohjataan sujuvasti jatkohoitoon?

Käytä ääntäsi ja vaikuta!

Äänestä ennakkoon tai vaalipäivänä

Ennakkoäänestysaika kotimaassa on 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022. Ennakkoäänestysaikana voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.

Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Tuolloin voit äänestää vain siinä paikassa, joka lukee äänioikeusilmoituksessasi.

Lue lisää äänestyspaikoista oikeusministeriön vaalisivuilta.