Biologisten lääkkeiden reseptit voimassa vuoden kerrallaan – OmaKanta saattaa näyttää toisin

Biologisten lääkkeiden reseptit ovat tästä vuodesta alkaen voimassa vain yhden vuoden kerrallaan. OmaKanta saattaa silti näyttää virheellisesti, että tänä vuonna kirjoitettu resepti olisi voimassa kaksi vuotta.

Oranssi-valkoisia lääkepillereitä oranssilla taustalla.

Biologisten lääkkeiden reseptit voimassa vuoden kerrallaan – OmaKanta saattaa näyttää toisin

Kaikkien psoriasiksen hoitoon käytettävien biologisten lääkkeiden reseptit ovat voimassa vain yhden vuoden kerrallaan. Aiemmin reseptin voimassaoloaika oli usein kaksi vuotta. Muutos perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen, joka astui voimaan vuoden 2023 alusta.

Jos biologisen lääkkeen resepti on kirjoitettu tai uusittu 1.1.2023 jälkeen, se on siis voimassa yhden vuoden myöntöpäivästä eteenpäin ja umpeutuu vuoden 2024 aikana.

Vuonna 2022 kahdeksi vuodeksi myönnettyjen reseptien voimassaoloaika ei muutu. Myös nämä reseptit umpeutuvat vuoden 2024 aikana, ja jos samalle lääkkeelle kirjoitetaan tämän jälkeen uusi resepti, se on voimassa yhden vuoden.

Kaikkiin potilastietojärjestelmiin ei vielä ole tehty asetusmuutoksen mukaisia muutoksia. Siksi esimerkiksi OmaKannassa saattaa näkyä virheellisesti, että tänä vuonna kirjoitettu biologisen lääkkeen resepti olisi voimassa kaksi vuotta. Todellisuudessa resepti kuitenkin umpeutuu vuoden kuluttua myöntöpäivästä.

OmaKannassa saattaa näkyä virheellisesti, että tänä vuonna kirjoitettu biologisen lääkkeen resepti olisi voimassa kaksi vuotta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat ohjeistaneet syksyn aikana sekä lääkäreitä että apteekkeja muutoksesta.

Lääkäreitä ja apteekkeja on kehotettu kiinnittämään huomiota biologisten lääkkeiden reseptin voimassaoloaikaan ja tekemään tarvittavia toimia, jotta reseptien voimassaolo ei katkea tarpeettomasti.

Kaikki lääkkeiden kanssa tekemisissä olevat viranomaiset pyrkivät varmistamaan, että biologisten lääkkeiden käyttäjien lääkehoidot jatkuvat keskeytyksettä ja ilman ongelmia.

Jos olet epävarma siitä, onko käyttämäsi psoriasislääke biologinen lääke, voit tarkistaa asian Fimean lääkehausta. Ole yhteydessä omaan lääkäriisi kaikissa lääkitystäsi koskevissa epäselvissä tilanteissa.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön 29.11. julkaistusta tiedotteesta.