Järjestöt selvittivät: Hinta rajoittaa keinoihon käyttöä

Hinta ja saatavuuden ongelmat voivat estää psoriasista tai PPP:tä sairastavaa hankkimasta tarvitsemaansa keinoihoa. Asian korjaaminen edellyttää ajantasaista hoitosuunnitelmaa.

Auringonkukka.

Hinta rajoittaa keinoihon käyttöä

Keinoiholla tarkoitetaan ohuita, itsekiinnittyviä ihonsuojasidoksia. Niitä myydään apteekeissa kauppanimellä Duoderm. Osa psoriasista ja palmoplantaarista pustuloosia (PPP) sairastavista käyttää keinoihoa muun muassa jalkapohjissa, kun iho on rikki. 

Psoriasisliiton ylläpitämissä Facebook-vertaisryhmissä on säännöllisesti keskusteltu keinoihon hinnasta, saatavuudesta ja saatavuuden alueellisesta eriarvoisuudesta. 

Saadaksemme aiheesta lisää tietoa toteutimme yhdessä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton sekä Diabetesliiton kanssa kyselyn keinoihon käyttäjille vuoden 2018 lopussa. Kyselyyn vastasi 224 psoriasista, PPP:tä, muita ihosairauksia tai diabetesta sairastavaa henkilöä.  

Kyselyn tulokset vahvistivat aikaisempia käsityksiä siitä, että vain harva PPP:tä tai psoriasista sairastava saa keinoihoa käyttöönsä ilmaiseksi kunnan hoitotarvikejakelun kautta.

Vain harva PPP:tä tai psoriasista sairastava saa keinoihoa käyttöönsä ilmaiseksi kunnan hoitotarvikejakelun kautta.

Itse ostettuna hinta voi rajoittaa käyttöä: yksi pieni, päivän tai pari käytettävä pala voi maksaa lähes kymmenen euroa. 35 prosenttia PPP:tä tai psoriasista sairastavista vastaajista ilmoittaa, ettei aina pysty hankkimaan keinoihoa, vaikka tarvitsisi sitä.

Pääasialliseksi syyksi mainittiin korkea hinta. Keinoiho on kuitenkin vastaajien toimintakyvyn kannalta tärkeä, ja moni mainitseekin, että käyttäisi tuotetta useammin, jos se ei olisi niin kallista. 

– Kämmenien ja jalkojen ihottuma-alueet tarvitsevat kerrallaan yhteensä kolme kappaletta keinoihoa, ja ihoni vaatisi ainakin viikon käsittelyn. Sidokset menevät vaihtoon parin päivän välein. Yhden viikon hoitojakso maksaisi minulle siis noin 90 euroa, mikä on aivan liikaa, yksi vastaaja toteaa. 

Hoitosuunnitelma ajan tasalle 

Asiakasmaksulain ja terveydenhuoltolain mukaan sairauden hoitoon käytettävät tarvikkeet on saatava ilmaiseksi, jos ne on kirjattu sairastavan hoitosuunnitelmaan. Kirjallisen hoitosuunnitelman tekemisestä on myös säädetty terveydenhuoltolaissa. 

Yhden viikon hoitojakso maksaisi minulle noin 90 euroa, mikä on aivan liikaa.

Keinoihoa käyttävillä yksi ongelma näyttää olevan hoitosuunnitelman puuttuminen: Psoriasista ja PPP:tä sairastavista vastaajista vain joka neljäs ilmoittaa, että heillä on kirjallinen hoitosuunnitelma, ja ainoastaan 16 prosentilla keinoiho on kirjattu osaksi suunnitelmaa.

Toisaalta hoitosuunnitelmakaan ei aina auta, koska osa vastaajista ilmoittaa, että keinoiho ei yksinkertaisesti kuulu heidän kotikuntansa hoitotarvikejakelun piiriin.