Lääkkeet kuormittavat monen psoriasista sairastavan taloutta

Suurin osa psoriasista sairastavista on kiinnostunut lääkitykseensä liittyvistä asioista ja haluaa keskustella niistä lääkärin kanssa. Jopa 40 prosentilla on kuitenkin ollut taloudellisia vaikeuksia hankkia lääkkeensä.

Erivärisiä lääkepillereitä ja -tabletteja kasassa.

Lääkkeet kuormittavat monen psoriasista sairastavan taloutta

Yliopiston Apteekki selvitti yhdessä Psoriasisliiton ja Helsingin yliopiston kanssa iho- ja nivelpsoriasista sairastavien näkemyksiä lääkehoitonsa merkityksestä sairautensa hoidossa sekä uudemmista niin sanotuista biologisista lääkkeistä.

Noin 80 prosenttia psoriasista sairastavista kokee saaneensa riittävästi tietoa käyttämistään lääkkeistä. Biologiset lääkkeet herättivät perinteisiä lääkkeitä enemmän kysymyksiä.

Sairastavat olivat hakeneet ja saaneet tietoa lääkkeistään monista eri paikoista: lääkärin, pakkausselosteen ja apteekin lisäksi muun muassa verkosta ja sosiaalisesta mediasta.

Psoriasista sairastavat haluavat kyselyn perusteella myös keskustella lääkärin kanssa eri hoitovaihtoehdoista ja lääkkeen valinnasta.

– Psoriasista sairastavalle on selvästi tärkeää, että sairauden hoito tapahtuu yhteistyössä lääkärin kanssa. Siksi vastaanotolla olisi hyvä jättää aikaa vaihtoehdoista keskustelemiselle, sanoo Psoriasisliiton vaikuttamistyön asiantuntija Hannele Kirveskoski.

Psoriasista sairastavalle on selvästi tärkeää, että sairauden hoito tapahtuu yhteistyössä lääkärin kanssa.

Kyselyssä jopa 40 prosenttia vastanneista kertoi, että heillä on ollut ainakin jossain määrin taloudellisia ongelmia hankkia reseptilääkkeitä edeltäneen vuoden aikana.

– On huolestuttavaa, että näin moni kertoo vaikeuksista. Tämä ei koske ainoastaan pienituloisia, vaan on selkeästi haaste eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Aiemmista tutkimuksista tiedämme, että pitkäaikaissairaus todella kuormittaa taloutta, Kirveskoski huomauttaa.

Psoriasista sairastavat suhtautuivat biologisiin lääkkeisiin keskimäärin myönteisesti, mutta 60 prosentilla oli näistä lääkkeistä enemmän kysymyksiä kuin perinteisistä lääkkeistä.

Lähes viidennes biologisten lääkkeiden käyttäjistä ei ollut saanut lääkkeen käyttäjälle suunnattua potilasopasta paperisessa tai sähköisessä muodossa.

– On tärkeää, että sairastavat saavat terveydenhuollosta asianmukaista ja yhtenevää tietoa sekä biologisista että perinteisistä lääkkeistä. Sairastavan on myös hyvä tietää, mistä luotettavaa lisätietoa voi tarvittaessa saada, tutkimuspäällikkö Kari Linden Yliopiston Apteekista kertoo.

Tutkimuksen alustavat tulokset on koottu helmi–maalikuussa 2022 toteutetusta kyselytutkimuksesta, johon vastasi 219 iho- tai nivelpsoriasista sairastavaa. Tuloksista julkaistaan myöhemmin vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu.