Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Niska, jossa näkyy psoriasista päänahassa.
03.01.
2022

Monimuotoinen psoriasis vaatii tehokasta hoitoa

Psoriasis on monimuotoinen sairaus, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia myös työkykyyn. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli psoriasista sairastavan hoidon sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisessa.

Psoriasis on koko kehon tulehduksellinen autoimmuunisairaus, joka voi oireilla iholla, nivelissä ja kynsissä. Suomessa sitä sairastaa noin 100 000 henkeä. Psoriasis altistaa myös joukolle muita sairauksia, kuten tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja masennus. Psoriasikseen liittyvä tulehdus voi aiheuttaa sairastavalle pitkäaikaista väsymystä.

Hoitoa ohjaa psoriasiksen Käypä hoito -suositus, jossa käydään läpi muun muassa eri hoitovaihtoehdot, hoidon porrastus sekä liitännäissairaudet. Psorilinjan sairaanhoitaja ja Psoriasisliiton kuntoutusuunnittelija Kristiina Rautio kannustaakin työterveyshoitajia tutustumaan suositukseen.

– Psoriasis ei missään nimessä ole pelkkä ihottuma, jota vain rasvataan, vaan todella monimuotoinen sairaus. Sairauden monet puolet on hyvin kuvattu Käypä hoito -suosituksessa, ja se on siksi tärkeä työkalu kaikille psoriaatikkoja hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille, Rautio korostaa.

Psoriasis ei missään nimessä ole pelkkä ihottuma, jota vain rasvataan, vaan todella monimuotoinen sairaus.

Psoriasis voi vaikuttaa sairastavan elämään monilla eri tavoilla. Esimerkiksi näkyvät iho-oireet voivat vaikuttaa itsetuntoon, nivelten ja jänteiden kivut taas häiritä nukkumista tai vaikeuttaa työntekoa. Psoriasiksen taustalla oleva kehon tulehdustila aiheuttaa itsessään väsymystä ja uupumusta. Vaikka psoriasista ei voida parantaa, sen oireisiin on onneksi olemassa tehokkaita hoitoja.

Toimivaa hoitoa oikeaan aikaan

Toimiva ja ajoissa aloitettu hoito on tärkeää, jotta psoriasista sairastavan työ- ja toimintakyky pysyvät mahdollisimman hyvinä. Jos psoriasis on lievä, se voidaan kokonaisuudessaan hoitaa työterveyshuollossa. Hälytyskellojen pitäisi kuitenkin Kristiina Raution mukaan soida esimerkiksi silloin, kun sairastavalla on toistuvasti samanlaisia oireita, jotka eivät parane alkuperäisellä suunnitelmalla, tai jos paikallishoidot eivät tehoa riittävästi.

– On todella tärkeää, että työterveyshuollosta saa ajoissa lähetteen erikoissairaanhoitoon ihotautien tai reumasairauksien erikoislääkärille. Erikoislääkäri on ainoa taho, joka voi aloittaa psoriasiksen sisäisen lääkityksen, Rautio sanoo.

Työterveyshuollon rooli psoriasista sairastavan hoitopolulla onkin Raution mukaan keskeinen. Työterveyshoitajan on tärkeää haastatella psoriasista sairastavat potilaansa huolellisesti, jotta kaikki oireet saadaan selville ja hoitoa voidaan edistää.

Työterveyshuollon rooli psoriasista sairastavan hoitopolulla on keskeinen.

– Hoitajalla voi usein olla lääkäriä enemmän aikaa kuunnella potilasta. Siksi juuri hoitajien on mielestäni tärkeää kiinnittää huomiota kaikkiin oireisiin, jotka voivat liittyä psoriasikseen. Ihottuman laajuuden lisäksi on hyvä kysyä muun muassa nivelten ja jänteiden kivuista, kynsimuutoksista ja uupumuksesta, Rautio kertoo.

Psoriasis kasvattaa riskiä sairastua muun muassa tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Siksi psoriasista sairastavan verenpainetta sekä veren sokeri- ja rasva-arvoja onkin tärkeää seurata säännöllisesti.

– Työterveyshuollossa tällaisia seulontoja tehdään paljon, mikä on hienoa. Psoriasista sairastavien kohdalla tulisi ottaa huomioon myös veriarvojen yhteys psoriasikseen, Rautio muistuttaa.

Työpaikoilla ei aina tunneta psoria

Psoriasis vaikuttaa osalla sairastavista myös työelämään ja työntekoon. Psoriasisliiton ja kolmen muun järjestön selvityksessä 42 prosenttia psoriasista sairastavista ilmoitti sairauden haittaavan työntekoa päivittäin tai viikoittain. Toisaalta yhtä suurella osalla psoriasis ei haitannut työntekoa lainkaan tai vain harvoin. Eniten haasteita työelämässä olivat aiheuttaneet työn toimenkuva sekä tiedon puute sairaudesta.

Työn toimenkuva nousee psoriasista sairastavien kohdalla ongelmaksi erityisesti silloin, kun työ on fyysistä. Esimerkiksi seisomatyö ja nostaminen voivat olla nivelpsoriasiksen oireiden kanssa hankalia. Ihoa taas saattaa ärsyttää työ, joka vaatii jatkuvaa käsien pesua tai desinfiointia.

Selvityksen perusteella työpaikoilla ei usein tunneta psoriasista ja sen vaikutuksia arkeen. Tästä syystä tarvetta muun muassa työtehtävien muokkaukseen sairauden vuoksi ei aina ymmärretä. Tiedon puute voi näkyä myös sosiaalisena haittana: Psoriasista sairastava saattaa kokea näkyvät iho-oireet tai hilseilyn kiusallisina, jos niitä esimerkiksi kommentoidaan toistuvasti.

Työn toimenkuva nousee psoriasista sairastavien kohdalla ongelmaksi erityisesti silloin, kun työ on fyysistä.

Psorilinjan sairaanhoitaja Kristiina Rautio muistuttaa, että työ voi kätkeä alleen hoitamattomia psoriasiksen oireita.

– Nivelpsoriasiksen oireet, kuten nivelten ja jänteiden kivut ja turvotukset menevät helposti työn kuormittavuuden piikkiin. Uupumuksella ja väsymyksellä on myös yhteys psoriasikseen. On tärkeää selvittää, onko oireilu työperäistä, vai onko taustalla hoitamaton tulehdus.

Rautio kannustaa myös hyödyntämään erilaisia apuvälineitä, joilla voi helpottaa montaa asiaa niin arjessa kuin työpaikalla. Psoriasista sairastavan työkykyä voivat tukea monet muutkin ratkaisut, kuten lyhennetty työaika tai työnkuvan muokkaus.

Tukea myös ammattilaisille

Sekä psoriasista sairastaville että heitä hoitaville ammattilaisille on tarjolla tukea. Psoriasisliiton maksuton ohjaus- ja neuvontapalvelu Psorilinja auttaa sekä sairastavia että terveydenhuollon ammattilaisia psoriasista koskevissa asioissa. Sairaanhoitajan päivystys palvelee kolmena päivänä viikossa, ja maanantaisin puhelimeen vastaa tunnin ajan ihotautilääkäri. Puhelut ovat soittajalle maksuttomia.

– Opastan mielelläni työterveyshoitajia psorin hoidossa ja annan vinkkejä hoitaja hoitajalle -periaatteella, Kristiina Rautio kertoo.

Psoriasista sairastaville on tarjolla myös monenlaisia kursseja. Psoriasisliiton aurinkopainotteiset kurssit tarjoavat tuhdin paketin tietoa, vertaistukea, keskusteluja ja liikuntaa suotuisassa ilmastossa Kanariansaarilla. Kurssit on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, ja niille voivat hakea sekä iho- että nivelpsoriasista sairastavat. Myös Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja on työikäisille runsaasti tarjolla.

– Psoriasiksen kanssa ei tarvitse jäädä yksin, ei sairastavan eikä terveydenhuollon ammattilaisen, Rautio kannustaa.

 

Artikkeli on julkaistu Työterveyshoitaja-lehdessä joulukuussa 2021.