Psoriasiksen aiheuttama psyykkinen kuormitus ohitetaan terveydenhuollossa

Psoriasisliiton kyselytutkimuksen mukaan psoriasis kuormittaa kehon lisäksi myös mieltä, mutta psyykkistä kuormitusta ei huomioida terveydenhuollon vastaanotolla.

Maailman psoriasispäivän 2019 ja 2020 kampanjakasvot mustavalkoisessa kuvassa.

Psoriasiksen aiheuttama psyykkinen kuormitus ohitetaan terveydenhuollossa

Psoriasisliiton kesäkuussa 2019 teettämään kyselyyn vastanneista 60 prosenttia koki psoriasiksen kuormittavan kehon lisäksi myös mieltä.

Hätkähdyttävää on, että vastaajista 83 prosenttia sanoo, että lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen ei ole ottanut puheeksi psoriasiksen vaikutusta mielen hyvinvointiin.

– Vain 12 prosenttia vastasi, että mielen hyvinvointi on otettu vastaanotolla puheeksi, mikä oli todellinen yllätys. Näyttää siltä, että psoriasista sairastavien psyykkinen hyvinvointi ohitetaan terveydenhuollossa lähes täysin, toteaa Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

– Psoriasiksen hoitoa ohjaavassa Käypä hoito -suosituksessa mainitaan, että psoriasista sairastavan mahdollinen ahdistuneisuus ja masennus tulee huomioida ja hoitaa mahdollisimman varhain. On huolestuttavaa, jos tämä ohje jätetään huomioimatta, Bäckman huomauttaa.

Psoriasista sairastavat eivät myöskään itse ota kovin aktiivisesti mielen hyvinvointia puheeksi: Vain 22 prosenttia vastaajista ilmoitti näin tehneensä ja heistä vain 38 prosenttia koki saaneensa apua.

Vähän yli puolet ei ollut kokenut puheeksiottoon tarvetta, 16 prosenttia koki sen vaikeaksi ja lähes yhtä moni vastasi, että terveydenhuollon vastaanotolla ei ollut tähän riittävästi aikaa.

– Vastauksista välittyy, että psoriasiksen vaikutusta mielen hyvinvointiin ei tulla ajatelleeksi, tai sen käsittelyyn ei ole riittävästi aikaa, osaamista ja uskallusta puolin ja toisin. Tämä on asia, johon aiomme omalta osaltamme vaikuttaa. Näemme myös tärkeäksi, että Käypä hoito -suositus tulisi tunnetummaksi terveydenhuollon ammattilaisten parissa, Bäckman toteaa.

Psoriasiksen hoitoon erikoistunut ihotautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, psykoterapeutti Taras Klimenko pitää vastauksia huolestuttavina, mutta ei ole niistä täysin yllättynyt.

– Tämä on ennen kaikkea aikakysymys, koska psyykkisiin vaivoihin keskittyminen vaatii moninkertaisen ajan fysiologisiin oireisiin verrattuna. Meillä lääkäreillä on myös inhimillinen taipumus olla puuttumatta niihin asioihin, joita emme koe täysin hallitsevamme, Klimenko sanoo.

Kyselytutkimukseen vastasi 1 478 henkeä kesäkuussa 2019. Tutkimuksen toteutti Psoriasisliiton toimeksiannosta Innolink oy.

Maailman psoriasispäivänä puhutaan mielestä

Maailman psoriasispäivää vietetään vuosittain 29. lokakuuta. Tänä vuonna Psoriasisliitto jäsenyhdistyksineen kampanjoi ympäri maan teemalla ”Psori mielessä? Ota se puheeksi.”

Teemapäivän tavoite on kannustaa psoriasista sairastavia hakemaan apua, kun psoriasis kuormittaa mieltä. Lisäksi haluamme kannustaa terveydenhuollon henkilöstöä ottamaan puheeksi psoriasiksen vaikutuksen mielen hyvinvointiin.

Yhteistyötahoina kampanjassa ovat lääkeyhtiöt AbbVie, Celgene, Janssen, LEO Pharma, Lilly, Novartis ja UCB Pharma.