Psoriasis diagnosoidaan hitaammin kuin muut pitkäaikaissairaudet

TNS Gallupin toteuttaman Se tunne, kun saa diagnoosin -selvityksen mukaan psoriasista sairastavista vain 41 prosenttia on saanut diagnoosin vuoden sisällä oireiden alkamisesta.

Lääkäri kirjoittaa muistilehtiöön.

Psoriasis diagnosoidaan hitaammin kuin muut pitkäaikaissairaudet

TNS Gallupin toteuttaman Se tunne, kun saa diagnoosin -selvityksen mukaan psoriasista sairastavista vain 41 prosenttia on saanut diagnoosin vuoden sisällä oireiden alkamisesta.

Muita kroonisia sairauksia sairastavista 64 prosenttia on saanut diagnoosinsa alle vuodessa. Psoriasista sairastavista 10 prosenttia on joutunut odottamaan oikeaa diagnoosia 5–7 vuotta.

– Terveydenhuoltoa tulee kehittää niin, että psoriasista sairastavat saavat Suomessa jatkossa yhtä hyvää hoitoa kuin muutkin kroonisesti sairaat, Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman toteaa.

Psoriasis on krooninen tulehduksellinen autoimmuunisairaus, joka aiheuttaa iho- ja niveloireita sekä altistaa liitännäissairauksille. Suomessa psoriasista sairastaa noin 2–3 prosenttia väestöstä eli jopa 160 000 ihmistä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan sen jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että psoriasis tulee diagnosoiduksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja psoriasista sairastavat pääsevät hoitoon.

Varhainen diagnoosi ja toimiva hoito antavat parhaat mahdollisuudet estää potilaiden tarpeeton kärsimys, pitää sairaus hallinnassa sekä estää pysyvien muutosten kehittyminen niveliin ja niistä aiheutuvat toimintakyvyn rajoitteet. Näin myös sairaudesta yhteiskunnalle aiheutuvat kulut pysyvät hallinnassa.

Tiedot käyvät ilmi ensimmäisestä maailmanlaajuisesta raportista psoriasiksesta, jonka WHO julkaisi helmikuussa 2016.

TNS Gallupin toteuttaman selvityksen mukaan pitkäaikaissairaat ovat Suomessa pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Diagnoosit on saatu varsin nopeasti ja palveluihin ollaan varsin tyytyväisiä.

Se tunne kun saa diagnoosin -selvitys on osa Kestävän Terveydenhuollon -hanketta, jossa ovat mukana SOSTE, Lääkäriliitto, Tehy, Sitra, YHTS, AbbVie ja Finanssialan Keskusliitto. Kyselyyn vastasi 1059 kroonista sairautta sairastavaa suomalaista tammi-helmikuussa 2016.