Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Käsi kirjoittaa muistivihkoon.
27.03.
2020

Psoriasisliitto: Asiakasmaksulakia uudistetaan oikeaan suuntaan

Psoriasisliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain uudistuksesta. Liitto korostaa lausunnossaan, että nyt ehdotettavat muutokset ovat askel oikeaan suuntaan, mutta lainsäädäntö kaipaa vielä suurempia uudistuksia.

Hallitus esittää, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan vaiheittain. Nyt ehdotetut, kiireellisimmät muutokset koskevat muun muassa kotihoidon maksuja, maksukattoa sekä maksujen alentamista ja perimättä jättämistä, ja niiden on tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 alusta. Hallitus suunnittelee laajempaa kokonaisuudistusta sote-uudistuksen yhteyteen.

Psoriasisliitto toteaa lausunnossaan, että nyt esitetyt muutokset ovat tarpeellisia, ja moni niistä parantaa pitkäaikaissairaiden asemaa ja oikeuksien toteutumista. Liitto kannattaa sitä, että sairaanhoitajan vastaanotoista sekä alaikäisten poliklinikkakäynneistä ei enää jatkossa perittäisi maksua. Muutokset helpottavat psoriasiksen aiheuttamaa maksutaakkaa erityisesti perheillä sekä niillä, joilla on psoriasiksen lisäksi todettu sen liitännäissairauksia kuten diabetes tai sydän- ja verisuonisairaudet.

Maksukatto kaipaa uudistuksia

Psoriasisliitto kannattaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoa kerryttäisivät jatkossa myös suun terveydenhuollon palvelut. Liitto kuitenkin toteaa, että maksukatto kaipaa vielä perusteellisempia uudistuksia, ja sen tasoa tulisi alentaa. Samoin liitto vaatii, että maksukaton seuranta on siirrettävä pois sairastavan itsensä vastuulta.

Tekemämme selvityksen mukaan pitkäaikaissairaus kuten psoriasis rasittaa selvästi sairastavan taloutta. Terveydenhuollon maksukattojen taso kaiken kaikkiaan on liian korkea. Osa sairastavista jättää muun muassa terveydenhuollon käyntejä väliin asiakasmaksun vuoksi. Tähän on saatava muutos, toteaa Psoriasisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Antero Laukkanen.

Liitto kiittää lakiluonnoksen valmistelijoita siitä, että asiakasmaksujen huojentamista tai perimättä jättämistä selkeytetään. Vaikka mahdollisuus on kirjattu jo nykyiseen lakiin, se ei järjestöjen selvityksen mukaan toteudu. Siksi liitto pitää hyvänä asiana, että kunnille ja kuntayhtymille ollaan asettamatta tiukempaa velvoitetta tiedottaa maksun huojentamisen tai perimättä jättämisen mahdollisuudesta.

Toteutuessaan lakimuutos tuo parannuksia pitkäaikaissairaiden asemaan ja selkeyttää nykyisiä kirjavia käytäntöjä. Psoriasisliitto kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä lausuntopyynnöstä ja siten psoriasista sairastavien huomioimisesta lain valmistelussa. Liitto tarjoaa mielellään osaamistaan ministeriön käyttöön myös tulevissa uudistuksissa.

Lisätiedot:

Hanna Karhunen, vaikuttamistyön asiantuntija, 040 455 9072, hanna.karhunen@psori.fi

Sonja Bäckman, toiminnanjohtaja, 040 827 2106, sonja.backman@psori.fi