Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Kolme naista keskustelee kahvin ääressä.
23.11.
2022

Psoriasisliitto käynnistää järjestötoiminnan muutosohjelman

Psoriasisliitto käynnistää järjestötoiminnan muutosohjelman, jolla halutaan uudistaa koko järjestön toimintatapoja ja lisätä toiminnan vetovoimaisuutta.

Muutosohjelman tarpeen taustalla ovat järjestöjen toimintaympäristössä ja kansalaistoiminnassa viime vuosikymmeninä tapahtuneet muutokset, kuten ikääntyvien vapaaehtoissukupolvien siirtyminen pois toiminnasta ja ihmisten halu aiempaa kevyempään osallistumiseen.

Muutosohjelma toteuttaa Elinvoimainen järjestö 2022-luvulla -selvityshankkeen loppuraportissa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia. Selvityshanke toteutettiin Psoriasisliitossa 2021–2022, ja siitä saatiin tietoa ja suosituksia liiton järjestötoiminnan uudistamiseksi ja toiminnan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Ihmisten ehdoilla ihmisten näköistä toimintaa -loppuraportin ovat laatineet selvityshankkeessa konsultteina toimineet Juha Heikkala ja Antti Pelto-Huikko.

Muutosohjelman tavoitteena on uudistaa järjestömme toimintatapoja ja vetovoimaisuutta. Ohjelman voi kiteyttää neljään toimenpide-ehdotukseen:

· Jäsenille tarjottavien sisältöjen kehittäminen perhekeskeisesti.

Toimintaa kehitetään niin, että se palvelee psoriasista sairastavien lisäksi myös heidän läheisiään, jolloin toimintaan on helpompi osallistua koko perheen kanssa.

· Yhdistysaktiivien ”löytävän työn” kehittäminen.

Psoriasisliitto ja psoriasisyhdistykset kokoavat hyviä keinoja ja käytäntöjä, joilla voi saada toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia ja aktiiveja.

· Verkkopohjaisen toiminnan kehittäminen.

Kehitetään digitaalista toimintaympäristöä erityisesti niille psoriasista sairastaville, joille digitaalinen kanssakäyminen on luontevin tapa osallistua.

· Suorajäsenyyden selvittäminen Psoriasisliitossa.

Psoriasisliitto selvittää mahdollisuutta, jossa henkilö voisi olla suoraan Psoriasisliiton jäsen ilman paikallisyhdistyksen jäsenyyttä.

Tule mukaan muutostalkoisiin ja tuo mukanasi uutta toiminnallisuutta ja uusia näkemyksiä! Näin saamme yhdistystoiminnasta oman näköistä, rohkaisee Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Psoriasisliitossa täsmennetään parhaillaan muutosohjelman toimenpiteiden sisältöä ja käytännön toteutusta. Toimenpiteet käynnistyvät psoriasisyhteisössä vuoden 2023 alussa. Ensin keskitytään asioihin, joissa on tunnistettu kiireellisimpiä muutostarpeita. Muutosohjelman arvioidaan olevan täydessä laajuudessaan vuoden 2024 aikana.

Lue lisää: Selvityshankkeen loppuraportti Ihmisten ehdoilla ihmisten näköistä toimintaa

Lisätiedot:

Sonja Bäckman, toiminnanjohtaja
sonja.backman@psori.fi, p. 040 827 2106