Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Lääketabletteja ja pillereitä keltaisella taustalla.
17.08.
2022

Psoriasisliitto: Lääkehuollon uudistuksissa on huomioitava käyttäjän näkökulma

Hallitus esittää eduskunnalle lainsäädäntöä, jolla parannetaan lääkehuollon kustannustehokkuutta. Psoriasisliitto toteaa lausunnossaan, että esityksen tavoitteet ovat kannatettavia. Lääkkeen käyttäjän näkökulma tulee kuitenkin aina ottaa huomioon, kun muutoksia tehdään.

Hallituksen esityksellä halutaan kohtuullistaa lääkkeiden käyttäjien kustannuksia ja vähentää valtion lääkekorvausmenoja. Lisäksi sillä tavoitellaan hintakilpailun edistämistä lääkemarkkinoilla. Reunaehtona muutoksille hallituksen esityksessä on, että lääkkeiden käyttäjien kustannukset eivät saa nousta.

Esityksessä listataan useita keinoja kustannusten alentamiseksi. Niistä psoriasista sairastavia eniten koskettaa ehdotus, jossa lakiin kirjattaisiin lääkärin velvoite määrätä saatavilla olevista, keskenään vaihtokelpoisista biologisista lääkkeistä edullisin valmiste. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi sitä, että useamman biologisen lääkkeen käyttäjän lääke vaihtuisi edullisempaan, samankaltaiseen versioon eli biosimilaariin.

Jo nyt lääkärillä on velvollisuus määrätä edullisin saatavilla olevista, samankaltaisista valmisteista. Velvoite ei kuitenkaan tällä hetkellä perustu lakiin vaan asetukseen, eikä se ole toiminut toivotulla tavalla: Biosimilaarien käyttö on edelleen melko vähäistä. Nyt käsillä olevassa esityksessä velvoitetta ehdotetaan tiukennettavaksi lisäämällä se lainsäädäntöön. Biosimilaarien käyttöä seurattaisiin sekä omavalvonnalla että viranomaisvalvonnalla.

Sairastavan tarpeet etusijalle

Psoriasisliitto pitää esityksen tavoitteita yleisesti ottaen kannatettavina. Nykytietämyksen ja tutkimusten valossa biosimilaarit ovat yhtä turvallisia ja tehokkaita kuin alkuperäiset biologiset lääkevalmisteet. Ne ovat usein alkuperäistä valmistetta edullisempia, ja siksi biosimilaarien käytön edistäminen todennäköisesti hyödyttäisi sekä lääkkeiden käyttäjiä että yhteiskuntaa.

Jos biologisten lääkkeiden hintakilpailua saadaan lisättyä, hinnat voivat laskea ja tämä taas voisi mahdollistaa myös tehokkaan lääkehoidon entistä useammalle sitä tarvitsevalle psoriasista sairastavalle. Psoriasiksen hoidossa on viime vuosina saavutettu hyviä tuloksia biologisten lääkkeiden ansiosta. Toimiva lääkitys voi mahdollistaa normaalin elämän sekä turvata työ- ja toimintakyvyn.

Lausunnossamme painotamme erityisesti psoriasista sairastavan näkemyksen huomioimista sekä biologista lääkettä ensi kertaa aloitettaessa että lääkevalmistetta vaihdettaessa. Lääkehoidon aloitus ja valmisteen vaihto on aina tehtävä psoriasista sairastavan ja hoitavan lääkärin yhteisymmärryksessä. Sairastavan tarpeiden tulee olla etusijalla ja potilaan näkemystä omasta hoidostaan on kuultava.

Lääkevalmisteesta toiseen vaihdettaessa on huolehdittava siitä, että lääkkeen käyttäjälle tarjotaan mahdollisuutta annostelulaitteen käytön harjoitteluun. Samalla on huomioitava, että jos uuden annostelulaitteen käytön joutuu opettelemaan liian usein, se voi heikentää sitoutumista lääkehoitoon.

Kustannusten alentaminen tuskin toteutuu biologisten lääkkeiden käyttäjillä

Pitkäaikaissairaudet, kuten psoriasis, kuormittavat sairastavan taloutta. Merkittävä osa psoriasista sairastavista on tutkimuksissa kertonut, että heillä on ollut lääkkeiden hankkimisessa taloudellisia haasteita. Tämän vuoksi haluamme antaa erityisesti kiitosta siitä lähtökohdasta, että esityksen muutosten ei tahdota lisäävän lääkkeiden käyttäjien kustannuksia.

Vaikka esityksen tavoitteena on kohtuullistaa myös lääkkeiden käyttäjien kustannuksia, sen saavuttaminen on epätodennäköistä biologisten lääkkeiden käyttäjillä. Tämä todetaan myös hallituksen esityksessä. Biologisten lääkkeiden käyttäjien tilanteen helpottamiseksi tulee tarkastella myös niin kutsutun lääkekaton jakamista pienempiin eriin.

Nykytilanteessa psoriasista sairastava, jolla on käytössään biologinen tai muu erityisen kallis lääkitys, maksaa kalenterivuoden alussa lääkityksestään koko lääkekaton täyttymiseen vaadittavan summan (592,16 euroa vuonna 2022). Tämä on monelle suuri menoerä, joka kuormittaa taloutta. Lääkekaton jakaminen osiin kalenterivuodelle helpottaisi monen pitkäaikaissairaan kohdalla alkuvuoden taloudellista taakkaa.