Psoriasisliitto myönsi apurahaa nivelpsoriasistutkimukseen

Psoriasisliiton hallinnoimasta Reine ja Vilho Laineen rahastosta on myönnetty ensimmäinen apuraha nivelpsoriasista koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen. Apurahan on saanut lääketieteen lisensiaatti, terveyskeskuslääkäri Lauri Weman. 

Kuva: Unsplash

Henkilö istuu lattialla ja pitelee jalkaterää.

Psoriasisliitto myönsi apurahaa nivelpsoriasistutkimukseen

Lauri Wemanille myönnettiin 10 000 euron apuraha nivelpsoriasista ja nivelreumaa käsittelevään tutkimukseen. Weman tekee poikkileikkaustutkimusta suomalaisista nivelpsoriasis- ja nivelreumapotilaista 2020-luvulla.

Tutkimuksessa selvitetään muun muassa, millainen taudinkuva nivelpsoriasis- ja nivelreumapotilailla on tällä hetkellä sekä miten nivelreumaa ja nivelpsoriasista sairastavien hoitotulokset eroavat toisistaan. Tutkimuksen aineisto kerätään kahdeksasta suomalaisesta reumakeskuksesta.

– Tutkimus tarjoaa kattavaa tietoa siitä, minkälaisessa hoitotasapainossa sairaus on nykyään ja miten oireet rajoittavat nivelpsoriasista sairastavien elämää. Tämän pohjalta voidaan muun muassa selvittää, onko hoitotuloksissa maantieteellisiä eroja Suomen sisällä, Weman kertoo. 

Reine ja Vilho Laineen rahasto perustettiin testamenttilahjoituksen turvin vuonna 2021, ja sitä hallinnoi Psoriasisliitto. Nivelpsoriasikseen liittyvän lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen oli testamentin laatijoiden yksiselitteinen tahto. Nyt myönnetty apuraha on rahaston ensimmäinen.