Psoriasisliitto: Psoriasiksen hoidon laaturekisteri tarvitaan mahdollisimman pian

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n alaisuuteen ollaan perustamassa ensimmäisiä pysyviä terveydenhuollon laaturekistereitä. Psoriasisliitto toteaa lausunnossaan, että myös psoriasiksen hoidon laaturekisteri tarvitaan pikaisesti. 

Nainen lääkärin vastaanotolla.

Psoriasiksen hoidon laaturekisteri tarvitaan mahdollisimman pian

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksessa ehdotetaan perustettavaksi kymmentä pysyvää, hoidon laatua mittaavaa rekisteriä eri sairauksille. Rekisterien ylläpidosta vastaa THL.

Asetusluonnoksesta antamassaan lausunnossa Psoriasisliitto toteaa, että on ensiarvoisen tärkeää seurata hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä mahdollisia alueellisia eroja.

Näin on mahdollista kaventaa suomalaisten terveyseroja ja parantaa eri sairauksien hoidon tuloksia. Liitto kiittääkin päätöstä pysyvien laaturekisterien perustamisesta. 

Nyt esitetyillä rekistereillä on tarkoitus seurata muun muassa diabeteksen ja tulehduksellisten reumasairauksien hoitoa. Tulehduksellisiin reumasairauksiin lasketaan kuuluvaksi myös nivelpsoriasis.

Psoriasisliitto korostaa, että psoriasis kokonaisuudessaan on saatava mahdollisimman pian laaturekisteritoiminnan piiriin. 

– Psoriasiksen hoidon tulee olla laadukasta kaikkialla Suomessa, jotta sairastavien elämänlaatu ja työ- ja toimintakyky pysyvät mahdollisimman hyvinä. Psoriasiksen hoidon laaturekisteri olisi tässä tärkeä työkalu, sanoo Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

– Iho- ja nivelpsoriasis ovat saman sairauden eri ilmenemismuotoja, ja molempien hoidon laatua ja vaikuttavuutta on tärkeää seurata. Vaikka nivelpsoriasisrekisteri onkin hyvä alku, se ei yksin riitä, vaan koko sairauden kirjon kattava psoriasisrekisteri tarvitaan pikaisesti, Bäckman toteaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 aikana. Psoriasisliitto seuraa laaturekisteritoiminnan etenemistä ja jatkaa psoriasisrekisterin puolesta vaikuttamista.