Psoriasisliitto: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus turvattava

Suomen hallitus on käynnistänyt arpajaislain uudistuksen, jonka myötä Veikkauksen tuotoista avustuksia saavien järjestöjen rahoitusmallia muutetaan. Psoriasisliitto korostaa lausunnossaan, että uudistusten yhteydessä järjestöjen rahoitus on turvattava.

Käsi, joka kirjoittaa lehtiöön.

Psoriasisliitto: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus turvattava

Arpajaislain uudistuksen myötä Veikkauksen tuotot siirtyisivät osaksi valtion budjettia. Nykyiset tuensaajat saisivat uudistuksen jälkeen rahoitusta valtion varoista.

Jaettavien määrärahojen suuruudesta päättäisi vuosittain eduskunta osana muuta talousarviotyötään. Samalla suora yhteys Veikkauksen tuottojen ja järjestöjen rahoituksen välillä katkeaa.

Muutos koskettaa toteutuessaan monia järjestöjä, myös Psoriasisliittoa. Tällä hetkellä Psoriasisliiton rahoituksesta noin 70 prosenttia koostuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn myöntämistä avustuksista, eli Veikkauksen tuotoista.

Psoriasisliitto antoi lausunnon arpajaislain uudistamista koskevasta esityksestä sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta koskevasta esityksestä. Esitykset ja niiden tavoitteet ovat monin tavoin kannatettavia, mutta järjestöjen rahoitusta tulee kehittää jatkossakin.

Järjestöjen rahoitus turvattava

Psoriasisliitto korostaa lausunnoissaan järjestöjen rahoituksen tason säilyttämistä ja rahoituksen ennakoitavuutta. Järjestöjen työ edistää ihmisten hyvinvointia ja tukee julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Potilasjärjestöjen toiminnalla edistetään muun muassa vertaistuen pariin hakeutumista, omahoitoon sitoutumista ja terveellisten elämäntapojen omaksumista.

– Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa on mahdotonta korvata muilla tavoin. Jos avustusten taso heikkenisi, se vaikuttaisi merkittävästi järjestöjen mahdollisuuksiin tehdä vaikuttavaa työtä, toteaa Psoriasisliiton vaikuttamistyön asiantuntija Hannele Kirveskoski.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa on mahdotonta korvata muilla tavoin.

Psoriasisliitto kiittää sitä, että järjestöjen rahoituksessa huomioidaan yleinen kustannustason kehitys. Liitto korostaa lausunnossaan, että järjestöjen rahoituksen kehitystä tulee seurata jatkuvasti ja kannattaa lakiesityksessä ehdotettua parlamentaarisen neuvottelukunnan perustamista.

Avustusprosessi kaipaa uudistuksia

Hallituksen esityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöjä koskevan rahoituksen uudistamiseksi ehdotetaan, että sote-järjestöjen avustukset jaetaan jatkossakin STEAssa.

STEAn asiantuntemusta ja kokemusta on myös Psoriasisliiton mielestä järkevää hyödyntää jatkossakin. Liitto toteaa, että uudistuksen yhteydessä STEAn toimintatapoja tulee kuitenkin tarkastella.

– Toiminnan hyvin yksityiskohtaisen tarkastelun sijaan tulee keskittyä avustettavan toiminnan tarpeellisuuteen ja tavoitteisiin. Lisäksi STEAn ja järjestöjen vuoropuhelua on tarpeen lisätä entisestään, Kirveskoski sanoo.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta. Psoriasisliitto jatkaa järjestöjen rahoitukseen liittyvien muutosten seuraamista ja asian puolesta vaikuttamista.