Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Käsi kirjoittaa muistivihkoon.
10.11.
2016

Psoriasisliitto: Sote-uudistuksen tavoitteena oltava oikea hoito oikeaan aikaan

Psoriasisliitto antoi lausunnon hallituksen esityksistä sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksiksi. Lausuttavina olivat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, maakuntalaki ja kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki, joista Psoriasisliitto otti ensisijaisesti kantaa ensimmäiseen.

Psoriasisliitto linjaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tarvitaan joka tapauksessa, jotta alueellisia ja eri väestöryhmien välisiä eroja hyvinvoinnissa sekä palvelujen saatavuudessa voidaan kaventaa. Jotta tavoite saavutettaisiin, on sosiaali- ja terveyspalveluja pystyttävä integroimaan nykyistä huomattavasti paremmin. Tämä tarkoittaa muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nivomista yhteen kiinteämmin sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tiiviimpää yhteistyötä.

Psoriasisliitto pitää tärkeänä, että asiakasohjaukseen panostetaan. Asiakasohjauksen tulee olla moniammatillista ja siinä tulee ottaa huomioon terveydenhuollon eri erityisalat ja liitännäissairaudet. Kun asiakkaalle osataan tarjota oikeaa hoitoa oikea-aikaisesti, myös terveydenhuollon kustannusten nousua on mahdollista hillitä, mikä on yksi hallituksen asettama tavoite uudistukselle. Kustannusten kasvun hillinnässä tulee käyttää useita eri keinoja, eikä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin saa kohdistaa kohtuuttoman suuria korotuspaineita.

Psoriasisliitto korostaa, että terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen vaikuttavat myös muut asiat kuin terveyspalvelut. Liitto pitää hyvänä asiana sitä, että hallituksen esityksessä valtio tarjoaa kunnille rahallisia kannustimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ja painottaa, että yhdeksi keinoksi tulee laskea järjestöjen ja yhdistysten toiminta. Tämän vuoksi järjestöjen ja paikallisyhdistysten edellytykset järjestää toimintaa on turvattava niin kunnissa kuin laajemmin maakunnan tasolla.

Lisätietoja antavat:

Toiminnanjohtaja Sonja Bäckman, 040 8272 106, sonja.backman @ psori.fi

Järjestösuunnittelija Hanna Karhunen, 040 4559 072, hanna.karhunen @ psori.fi

Lue koko lausunto