Psoriasisliitto: Sote-uudistus psoriasista sairastavien kannalta oikeansuuntainen

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Psoriasisliitto toteaa lausunnossaan, että sote-uudistuksen painottuminen perusterveydenhuoltoon on psoriasista sairastavien näkökulmasta oikea ratkaisu.

Nainen lääkärin vastaanotolla.

Psoriasisliitto: Sote-uudistus psoriasista sairastavien kannalta oikeansuuntainen

Nyt esitetyssä mallissa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä sekä pitkälti myös niiden tuottamisesta siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä niin kutsutuille sote-maakunnille. Sote-maakunnat noudattelevat pääosin nykyistä maakuntajakoa, mutta Uudellamaalla järjestämisvastuu jaettaisiin suuren väestömäärän vuoksi neljälle alueelle sekä Helsingin kaupungille.

Perusterveydenhuoltoon satsaus kannattaa

Uudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja. Ehdotetussa mallissa suurimmat satsaukset tehtäisiin perusterveydenhuoltoon.

– Psoriasista sairastavien kannalta tavoitteet ovat hyvin tarkoituksenmukaisia. Kesäkuussa tehdyn kyselymme mukaan psoriasisdiagnoosin saamisessa voi edelleen olla viivettä, ja hoitopolun alkupäässä on muutenkin eniten parannettavaa. Perusterveydenhuoltoon satsaaminen tuo toivottavasti parannusta näihin asioihin, toteaa Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Järjestelmä kaipaa uudistusta, mutta samaan aikaan on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että nyt hyvin toimivia käytäntöjä ei samalla rapauteta.

– Psoriasista sairastavat ovat tällä hetkellä hyvin tyytyväisiä esimerkiksi saamaansa erikoissairaanhoitoon, eikä tilanne saa sote-uudistuksen myötä huonontua. Näin voisi käydä, jos esimerkiksi jonkin sote-maakunnan alueella erikoissairaanhoidon rahoitus pienenisi merkittävästi nykyisestä, Bäckman jatkaa.

Rahoitusvastuut selviksi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntien vastuulle myös järjestöt ja paikallisyhdistykset tekisivät jatkossa enemmän yhteistyötä juuri maakuntien kanssa. Psoriasisliitto korostaa lausunnossaan, että järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava ja yhteistyön toimittava.

– Järjestöjen toiminta, kuten vertaistuki ja erilaiset kurssit, pitää saada vahvemmin osaksi psoriasista sairastavan palveluketjuja. Sote-uudistuksen tavoitteita ei voida saavuttaa ilman järjestöjä, ja siksi maakuntien tuleekin jatkossa tukea oman alueensa yhdistystoimintaa, linjaa Psoriasisliiton vaikuttamistyön asiantuntija Hanna Karhunen.

Liitto toteaa lausunnossaan, että lakiluonnoksissa kuntien ja maakuntien vastuut järjestöjen tukemisessa jäävät vielä epäselviksi. Liitto edellyttääkin, että lakeja täsmennetään tältä osin, ja maakunnille kirjataan muun muassa velvollisuus rahoittaa järjestöjen toimintaa alueellaan.

Sote-uudistusta koskevat lait on tarkoitus saattaa eduskunnan käsiteltäviksi loppuvuodesta 2020. Psoriasisliitto seuraa uudistuksen etenemistä ja kertoo aiheesta muun muassa Ihon aika -lehdessä.