Psoriasisliitto: Terveydenhuollon asiakasmaksuja ei pidä korottaa

Psoriasisliitto korostaa lausunnossaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ei pidä korottaa.

Seteleitä ja stetoskooppi.

Psoriasisliitto: Terveydenhuollon asiakasmaksuja ei pidä korottaa

Psoriasisliitto antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen muutosehdotuksesta. Ehdotuksessa esitetään, että asiakasmaksuja korotettaisiin merkittävästi vuoden 2024 alusta lähtien.

Maksuihin esitetään noin 10 prosentin indeksikorotusta. Tämän lisäksi tiettyjä maksuja, kuten sairaaloiden poliklinikkamaksuja ja sarjahoidon maksuja, korotettaisiin indeksikorotuksen lisäksi toiset 10 prosenttia.

Psoriasisliitto ei kannata asiakasmaksujen korottamista. Liitto katsoo, että asiakasmaksut ovat Suomessa tälläkin hetkellä korkeat ja kuormittavat erityisesti monisairaita.

Vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä todettiin, että psoriasis ja muut pitkäaikaissairaudet kuormittavat monin tavoin sairastavien taloutta. Ongelma ei koske vain kaikkein pienituloisimpia sairastavia, vaan myös monet keskituloiset kokevat sairauden aiheuttamat kustannukset merkittäviksi.

Psoriasisliitto ei kannata asiakasmaksujen korottamista. Liitto katsoo, että asiakasmaksut ovat Suomessa tälläkin hetkellä korkeat.

Kun otetaan lisäksi huomioon viime vuosien yleinen kustannustason nousu, on todennäköistä, että moni pitkäaikaissairas on juuri nyt taloudellisesti heikossa tilanteessa. Asiakasmaksujen korotus syventäisi tätä ahdinkoa entisestään. Pahimmassa tapauksessa se voi johtaa tarpeellisen hoidon viivästymiseen tai ulosottojen lisääntymiseen.

– Psoriasista tulee hoitaa tehokkaasti ja ajoissa, jotta siihen liittyvä tulehdustila saadaan pidettyä hallinnassa. Tämä pitää yllä sairastavien työ- ja toimintakykyä ja auttaa ennaltaehkäisemään psoriasiksen liitännäissairauksia. Asiakasmaksujen korotukset lähettävät väärän viestin sairastaville ja voivat hidastaa hoitoon hakeutumista, huomauttaa Psoriasisliiton vaikuttamistyön asiantuntija Hannele Kirveskoski.

Psoriasisliitto katsoo, että korotuksen sijaan asiakasmaksuja olisi kannattavampaa alentaa tai vähintään jäädyttää ne nykyiselle tasolle.

– Sairastamisen kustannuksia tulisi muutenkin alentaa. Hallitusohjelmassa mainittu lääkekaton jaksottaminen tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti, ja lisäksi muitakin terveydenhuollon maksukattoja tulee kohtuullistaa, Kirveskoski sanoo.

Psoriasisliitto seuraa uudistuksen etenemistä ja tiedottaa siitä kanavissaan.