Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen: Lääkkeiden käyttäjien kuluja ei kasvateta

Huoli pitkäaikaissairauden aiheuttamista kustannuksista nousi vahvasti esiin Eduskunnan Psoriasis-ryhmän ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen tapaamisessa.

Eduskunnan istuntosalin penkkejä ja pöytiä.

Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen: Lääkkeiden käyttäjien kuluja ei kasvateta

Eduskunnan Psoriasis-ryhmä ja Psoriasisliitto tapasivat eilen 19. toukokuuta sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen.

Tapaamisessa ryhmä toi esiin, että Suomen on sitouduttava Maailman terveysjärjestön WHO:n psoriasiksesta antamiin suosituksiin, joita ei tähän mennessä ole meillä juuri huomioitu. Keskeistä on muun muassa sairauden aiheuttamiin kustannuksiin puuttuminen.

Vaikka Suomen tilanne psoriasiksen hoidon suhteen on kansainvälisessä vertailussa hyvä, psoriasiksen aiheuttamat kustannukset, kuten lääkekulut, rasittavat monen taloutta. Järjestöjen vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan joka kolmas psoriasista sairastava kokee sairauden kustannukset melko tai erittäin suurena taloudellisena rasitteena.

Terveydenhuollon eri maksukatot rajaavat kulujen kertymistä, mutta niiden taso on korkea. Kaikki maksukatot alkavat kertyä yhtä aikaa vuoden alusta, mikä tuottaa järjestöjen selvityksen mukaan monelle sairastavalle hankaluuksia. Kalliiden psoriasislääkkeiden käyttäjien täytyy lisäksi maksaa lääkekatto kokonaan heti ensimmäisellä ostokerralla.

– Psoriasiksen aiheuttamiin kustannuksiin liittyvät haasteet ovat todellisia, ja terveydenhuollon maksukattojärjestelmää kehitetään ministeriössä jatkuvasti. Lähtökohtana kaikissa uudistuksissa on, että lääkkeiden käyttäjän maksutaakka ei kasva, ministeri Pekonen korosti tapaamisessa.

– Myös lääkevaihdon edistäminen on tärkeää. Biologisten lääkkeiden vaihtaminen biosimilaareihin vähentää merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia ja auttaa saamaan tehokkaan lääkehoidon yhä useamman psoriasista sairastavan käyttöön, Pekonen totesi.

Suomella velvoite edistää psoriasiksen hoitoa

Eduskunnan Psoriasis-ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kristiina Salonen nosti esiin psoriasiksen vaikutuksen sairastavan elämänlaatuun.

– Iho- ja niveloireet voivat vaikuttaa elämään mullistavasti, ja on hienoa, että uudet lääkehoidot ovat auttaneet monia vaikeaa psoriasista sairastavia. WHO:n jäsenvaltiona Suomella on velvoite huolehtia muun muassa siitä, että laadukas hoito on kaikkien saatavilla. Tällä hetkellä lääkäritkään eivät tunne vielä riittävän hyvin esimerkiksi psoriasikseen liittyviä muita sairauksia, Salonen totesi.

Eduskunnan Psoriasis-ryhmä on perustettu vuonna 2017, ja se toimii yhdyssiteenä psoriasista sairastavien ja päättäjien välillä. Ryhmä pyrkii lisäämään kansanedustajien tietoa psoriasiksesta ja tuomaan sairastavien ääntä mukaan päätöksentekoon.