Suomalaisten asenteet psoriasista kohtaan vaihtelevat

Vaikka ihminen ei periaatteessa hyväksy sairauteen perustuvaa syrjintää, hän saattaa asennoitua läheisemmissä vuorovaikutustilanteissa toisin.

Auringonkukka.

Suomalaisten asenteet psoriasista kohtaan vaihtelevat

Psoriasisliitto selvitti 40-vuotisjuhlaansa varten suomalaisten asenteita psoriasista sairastavia kohtaan Otantatutkimuksen toteuttamalla Mitä tiedät psorista -kyselyllä.

Tutkimuksen perusteella osa vastaajista ei periaatteessa hyväksy sairauteen perustuvaa syrjintää, mutta näyttäisi asennoituvan läheisemmissä vuorovaikutustilanteissa toisin.

Valtaosa suomalaisista sanoo asennoituvansa ennakkoluulottomasti psoriasista sairastaviin ja 94 prosenttia ei hyväksy syrjintää ylipäätään minkään sairauden vuoksi.

Osa vastaajista vieroksuu silti läheisempää kanssakäymistä psoriaatikon kanssa. Samalla valtaosa vastaajista uskoo että psoriasista sairastavia kohtaan on yhä ennakkoluuloja.

– Psoriasis ei tartu, mutta psoriaatikot kokevat fyysisten oireiden lisäksi sairauden usein myös henkisesti kuormittavana. Suvaitsevalla suhtautumisella jokainen voi osaltaan helpottaa sairastuneen kokemaa taakkaa, toteaa Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Vastaajista 16 prosenttia koki itseään haittaavana asiana, mikäli kumppanilla tai kaverilla olisi psoriasis. Vastaajista 15 prosenttia vieroksui ajatusta, että psoriasista sairastava kävisi uimahallissa ja uimahallin saunassa siinä missä muutkin.

Asenteiden kaksijakoisuus näkyy myös niin, että osa vastaajista oli sitä mieltä, että psoriasista sairastavat voivat saunoa yleisessä saunassa, mutta ei itse haluaisi istua samoilla lauteilla. Noin joka kymmenes on sitä mieltä, että näkyvää ihotautia sairastava ei voi toimia asiakaspalvelutehtävissä.

Mitä tiedät psorista -kyselytutkimus

Psoriasisliitto täyttää 40 vuotta 4.10.2015. Juhlavuoden kunniaksi Psoriasisliitto teetti Otantatutkimuksella Mitä tiedät psorista -tutkimuksen. Tutkimus toteutettiin webpaneelissa huhtikuussa 2015. Kyselyyn vastasi 1000 henkilöä ja näyte edustaa valtakunnallisesti 15–74-vuotiaita internetiä käyttäviä suomalaisia. Näyte kiintiöitiin iän ja sukupuolen mukaan alueittain.