Psoriasiksen hoito

Psoriasiksen hoitoa ohjaa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin julkaisema Käypä hoito -suositus. Se löytyy verkosta osoitteesta www.kaypahoito.fi/potilaalle

Psoriasikseen ei ole parantavaa hoitoa, mutta oireet ovat useimmiten hyvin hallittavissa hoidolla. Tavoitteina ovat oireiden minimoiminen, hyvä elämänlaatu sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpito.

Psoriasista sairastava osallistuu hoitonsa suunnitteluun. Hoito vaatii pitkäjänteisyyttä. Myös sopivan hoidon löytyminen voi vaatia kärsivällisyyttä. Hoidon tulee sopia potilaan elämäntilanteeseen.

Jatkuva luottamuksellinen hoitosuhde lääkärin, hoitajan ja potilaan välillä auttaa psoriasiksen hoidon onnistumisessa.

Psoriasiksen hoidon nykytila Suomessa. Tiivistelmä Psoribarometrin (2017) tuloksista.

 

Oireiden hallinnassa terveillä elämäntavoilla on merkitystä

  • Pyri pysymään normaalipainoisena
  • Liiku säännöllisesti
  • Älä tupakoi
  • Käytä alkoholia vain kohtuudella
  • Opettele itsellesi sopivia keinoja stressinhallintaan