Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen Siirry sivuvalikkoon

Psoriasiksen vaikeusaste

Tältä sivulta löydät tietoa psoriasiksen vaikeusasteen määrittelystä ja siinä käytettävistä mittareista. Tutustu ja kysy tarvittaessa lisää!

Kesäkuussa 2020 päivitetyn ihopsoriasiksen Käypä hoito -suosituksen mukaan psoriasis luokitellaan lieväksi tai vaikeaksi. Vaikeusasteen arvioinnissa otetaan huomioon oireiden, kuten kutinan ja kivun  laajuus ja voimakkuus, taudin vaikutus elämänlaatuun ja aikaisempien hoitojen vaikuttavuus.

Psoriasiksen vaikeusasteen määrittelyssä käytettäviä mittareita ovat PASI (Psoriasis Area and Severity Index), BSA (Body Surface Area), DLQI (Dermatology Life Quality Index) ja HAQ (Health Assessment Questionnaire). BSA ja PASI mittaavat ihottuman pinta-alaa. DLQI mittaa iho-oireiden ja HAQ niveloireiden vaikutusta elämänlaatuun.

PASI on käytetyin ihopsoriasiksen vaikeusastetta kuvaava mittari (asteikko on 0–72). PASI-indeksiä käytetään DLQI-elämänlaatukyselyn ohella psoriasiksen hoitotavoitteiden määrittelyssä ja seurannassa. Pisteytyksessä otetaan huomioon ihottuman laajuus (prosenttiosuus) pään, vartalon sekä ylä- ja alaraajojen alueilta erikseen, läiskien punoitus, paksuus ja hilseily. Yli 10:n PASI-arvo tarkoittaa vaikeaa ihopsoriasista.

BSA on tavallinen psoriasiksen hoidon tehon arvioinnissa käytetty mittari, joka kertoo prosenttilukuna sen, miten laajalle ihoalueelle psoriasis on levinnyt. Mikäli BSA-arvo on yli 10, eli psoriasis peittää vähintään 10 prosenttia ihon pinta-alasta, tautia pidetään vaikeana.

DLQI on elämänlaatukysely, jonka avulla arvioidaan iho-oireiden vaikutusta elämään viimeksi kuluneen viikon aikana. Kysely sisältää 10 kysymystä, jotka kattavat arkielämän eri osa-alueet. Niitä ovat oireet ja tunteet, päivittäinen toiminta, vapaa-aika, työ ja opiskelu, ihmissuhteet ja ihottuman hoito. Pisteasteikko on 0–30, jossa 6–10 pistettä tarkoittaa, että sairaudella on kohtalainen vaikutus elämänlaatuun ja yli 10 pistettä viittaa suureen elämänlaatuvaikutukseen.

HAQ-indeksi kartoittaa nivelpsoriasiksen vaikutusta elämänlaatuun. Nivelpsoriasiksen lievässä muodossa potilaalla on nivelkipua ja yksittäistä niveltulehdusta, mutta ei röntgenkuvassa näkyviä muutoksia tai tilan etenemistä. Keskivaikeassa muodossa potilaalla on yhden tai muutaman nivelen pitkittynyt tulehdus ja potilaalla saattaa olla radiologisesti todettavia muutoksia. Vaikeassa nivelpsoriasiksessa on usean nivelen tulehdus ja selvä röntgenkuvassa todettava niveltuhon eteneminen.

DLQI-elämänlaatukysely Cardiffin yliopiston sivuilla

HAQ-lomake Reumatologisen yhdistyksen sivuilla