Toimintaryhmät monipuolistavat yhdistysten toimintaa

Matalan kynnyksen toimintaryhmät ovat psoriasisyhdistysten uusin toiminnan muoto. Ajatus ryhmistä sai alkunsa yhdistysten huolesta – toiminta keskittyi liikaa yhdelle paikkakunnalle.

Ihmisiä istuu ulkona kahvikupit kädessään.

Toimintaryhmät monipuolistavat yhdistysten toimintaa

Psoriasisliiton hallitus hyväksyi hiljattain ohjeen psoriasisyhdistysten toimintaryhmistä. Hallitus suosittelee, että paikalliset psoriasisyhdistykset hyödyntävät ohjetta ja perustavat uusia alueellisia ryhmiä.

Toimintaryhmät tuovat uusia mahdollisuuksia aktiivisille vapaaehtoisille. Ryhmät toimivat paikallisyhdistyksen sisällä, eivätkä ne tarvitse omaa hallintoa.

Näin helpotetaan vastuun jakamista ja voidaan välttää kaksoisrooleja, joissa sama ihminen sekä toimii yhdistyksen hallinnossa että järjestää toimintaa.

Innokkaan toimijan ei aina tarvitse osallistua hallinnollisiin tehtäviin eikä toisaalta yhdistyksen hallituksen jäsenen välttämättä enää pidä olla toteuttamassa käytännön toimintaa.

Ryhmät voivat olla joko tietyllä paikkakunnalla toimivia tai keskittyä esimerkiksi tietyn ikäisille suunnattuun toimintaan.

Omannäköisiä ryhmiä

Idea alueellisten toimintaryhmien perustamisesta sai alkunsa Keski-Suomen ja Kuopion seudun psoriasisyhdistysten huolesta: Yhdistysten toiminta keskittyi helposti liikaakin alueen keskuskaupunkiin. 

Monella paikallisyhdistyksellä maantieteellinen toiminta-alue on kuitenkin laaja, ja pitkät välimatkat vaikeuttavat jäsenten osallistumista toimintaan.

Toimintaryhmä tarjoaa jäsenille konkreettisen tavan toimia itse ja omannäköisellään tavalla. Ryhmät voivat keskittyä toimimaan tietyllä paikkakunnalla tai keksiä muun teeman.

Esimerkiksi yhdistyksen nuoret psoriaatikot tai vastasairastuneet voivat perustaa oman toimintaryhmän. Myös erilaisten kulttuuri- tai liikuntaryhmien perustaminen on vaivatonta.

Nyt hyväksytty toimintaohje opastaa toimintaryhmien perustamisessa ja toiminnan järjestämisessä. Ohje selkeyttää sekä psoriasisyhdistyksen hallituksen että ryhmien rooleja ja vastuita.

– Vapaaehtoistoiminnan tulisi olla mahdollisimman vaivatonta sitä järjestävälle ihmiselle. Toimintaryhmien avulla yhdistykset voivat lisätä matalan kynnyksen toimintaansa. Toivottavasti ryhmät saavat entistä useamman psoriasista sairastavan mukaan toimintaan, kommentoi Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Haluaisitko perustaa oman toimintaryhmän? Ota yhteyttä Psoriasisliiton järjestösuunnittelijoihin!