skip to Main Navigation skip to Menu skip to Main Content skip to Footer

Tietoa ja tukea

Tieto ja tuki helpottavat elämää psoriasiksen kanssa. Psoriasisliiton palveluista vastaavat terveydenhuollon ja järjestötyön ammattilaiset. Toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja pitkään kokemukseen psoriasiksesta sairautena.