Tietoa ja tukea

Tieto ja tuki helpottavat elämää psoriasiksen kanssa. Psoriasisliiton palveluista vastaavat terveydenhuollon ja järjestötyön ammattilaiset. Toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja pitkään kokemukseen psoriasiksesta sairautena.