Vuosikertomus 2018

Sonja Bäckman.

Vuosikertomus 2018

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen on jatkuvasti otettava huomioon valmisteilla olevat muutokset. Psoriasisliitossa pyrimme vuonna 2018 kannanotoilla, lausunnoilla, tiedotteilla ja mielipidekirjoituksilla vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun monin eri tavoin.

Tavoitteenamme on rakentaa ja taata psoriasista sairastaville mahdollisimman hyvä elämänlaatu.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta on suurilta osin jäämässä kunnille, mikä on merkittävä tieto yhdistyksille, jotka ovat saaneet pitkään kunnilta tukea toimintaansa, muun muassa ilmaisia tiloja.

Lisäksi maakunta tulee olemaan yhdistysten toimintakumppani. Tällöin merkittäväksi tulee se, kuinka hyvin yhdistykset pystyvät verkostoitumaan muiden alueellaan toimivien yhdistysten kanssa. Maakunnat tuskin ovat varautuneet kuulemaan yksittäisten yhdistysten ääntä.

Nyt viimeistään yhdistysten tulee kartoittaa, keitä muita alueella toimii ja rakentaa heidän kanssaan yhteistoimintaa. Mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuvat, parhaimmassa iskussa ovat ne yhdistykset, jotka ovat kyenneet määrittelemään tavoitteitaan yhdessä muiden kanssa yli sairausryhmä- ja toimintarajojen.

Tässä olemme liittotasolla näyttäneet esimerkkiä. Esimerkiksi vaikuttamistoiminnassamme olemme tehneet tiivistä yhteistyötä muiden autoimmuunitauteja edustavien järjestöjen kanssa.

Vuonna 2018 saimme yhteisen selvityksemme pitkäaikaissairauksien aiheuttamista kustannuksista laajasti läpi mediassa ja hyödynnämme tuloksia edelleen muun muassa vaalivaikuttamisessa.

Vuosi 2018 oli Psoriasisliitossa viestinnän teemavuosi. Järjestimme yhdistyksille muun muassa viestintä- ja vaikuttamiskoulutusta, uudistimme Ihon aika-lehteä ja tuotimme yhdistyksille uutta viestintämateriaalia.

Kesällä osallistuimme Suomi Areenan Kansalaistorille. Aurinkoinen ja helteinen kesäsää tarjosi upeat edellytykset ohjaus- ja neuvontapalvelumme jalkautumiseen.

Syksyllä Maailman psoriasispäivänä viestimme uimahalleille kautta maan, että #psorieitartu.

Tavoitteemme on kasvattaa jäsenmäärämme 15 000:een vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tarjosimme edelleen runsaasti sopeutumisvalmennuskursseja eri-ikäisille psoriasista sairastaville. Jatkossa sopeutumisvalmennuksen haasteena on huomioida eri kielitaustoista tulevat ihmiset sekä uuden teknologian hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan kurssien toteutuksessa.

Tavoitteemme on, että liittomme jäsenmäärä ja sitä kautta vaikutusvalta kasvaa ja kehittyy. Tästä syystä aloitimme vuonna 2018 jäsenhankintakampanjan suunnittelun. Tavoitteemme on kasvattaa jäsenmäärämme 15 000:een vuoden 2020 loppuun mennessä.

Uskon, että tämä tavoite on realistinen ja inspiroiva. Suuri jäsenmäärä auttaa meitä puhumaan voimakkaalla äänellä.

Vaikka muutosvauhti yhteiskunnassa on kova, aika ajoin on pysähdyttävä arvioimaan, teemmekö oikeita asioita oikeaan aikaan oikeiden ihmisten kanssa.

Tarpeen mukaan toiminnan kurssia on tarkistettava. Tämä on meille luontevaa, sillä arviointikulttuuri on juurtunut toimintaamme pysyvästi.

Me Psoriasisliitossa, samoin kuin jäsenyhdistyksemme, teemme työtä seuraavien painopistealueiden eteen: 1) Vaikuttamistoiminta ja oikeuksien valvonta 2) Jäsenyhdistysten toiminnan vahvistaminen 3) Psoriasista sairastavien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 4) Psoriasiksen ja Psoriasisliiton tunnettuuden lisääminen.

Vuosikertomus esittelee näiden teemojen kohokohdat vuonna 2018.

Kiitos työyhteisöllemme, jäsenyhdistyksillemme ja kaikille yhteistyötahoillemme antoisasta vuodesta 2018!

Sonja Bäckman, Psoriasisliiton toiminnanjohtaja

Lue tästä vuoden 2018 vuosikertomuksen tiivistelmä.
Huom. tiedosto ei ole saavutettava.