Vuosikertomus 2019 – toiminnanjohtajan saatesanat

Vuosi 2019 oli sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista, Sonja Bäckman kirjoittaa.

Sonja Bäckman.

Vuosikertomus 2019 – toiminnanjohtajan saatesanat

Vuosi 2019 oli sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista.

Vielä alkuvuodesta olimme uskossa, että sosiaali- ja terveydenhuoltomme uudistus toteutuisi, olihan sitä jo useamman hallituksen voimin valmisteltu ja pohjatyötä tehty. 

Niin ei käynyt, vaan Sipilän hallitus kaatui. Uuden pääministerin Sanna Marinin johdolla sote- ja maakuntauudistusta alettiin valmistella uudelta pohjalta, jossa tärkeimmäksi nähtiin perusterveydenhuollon uudistus.

Ennen eduskuntavaaleja liitto hyödynsi sote-uudistusta koskevassa vaikuttamistyössään neljän järjestön yhteistä selvitystä pitkäaikaissairauden aiheuttamista kustannuksista. Hallituksen vaihduttua annoimme lausunnon muun muassa tulevaisuuden sote-keskuksesta.

Vuosi 2019 oli pyörteinen myös rahoittajamme, Veikkauksen, joutuessa ajattelemattoman mainontansa vuoksi selittelemään toimintaansa. Käynnistyi vilkas keskustelu Veikkauksen pelien aiheuttamista pelihaitoista.

Pelihaittakeskustelu ravisutti voimakkaasti Veikkauksen olemassaolon edellytyksiä, koska sen monopoliaseman perustana on nimenomaan pelihaittojen tehokas hallinta. 

Käydyn keskustelun seurauksena Veikkaus päätti tiukentaa tunnistautumismenetelmiensä aikataulua ja karsia kivijalkaliiketoimintatiloissa olevia pelikoneita.

Keskustelu laantui vuoden loppua kohden, kun tuli muita yhteiskunnallisia aiheita tilalle, kuten uuden hallituksen 30 000 työttömän työllistymistavoite.

Yhdistyksemme järjestivät monipuolista toimintaa jakamamme jäsenjärjestöavustuksen turvin. Tämä STEAn tukimuoto on mitä arvokkain, sillä se pitää kynnyksen tuen hakemiseen matalalla.

Kannustimme yhdistyksiä hakemaan avustuksia erityisesti kehittämis- ja lapsiperhetoimintaan. Kehitimme myös yhdistysten elinvoimamittarin kartoittaaksemme, miten yhdistyksillämme menee ja suunnataksemme tuen sinne, missä sitä tarvitaan.

Järjestöt elävät voimakkaasti ja nopeasti muuttuvassa maailmassa, minkä takia aloimme myös suunnitella Elinvoimainen järjestö 2020-luvulla -selvityshanketta.

Jatkoimme toimintarekisterihanketta tarjotaksemme yhdistyksillemme tulevaisuudessa hyvin toimivan jäsenrekisterin.

Kehitimme yhdistysten elinvoimamittarin kartoittaaksemme, miten yhdistyksillämme menee.

Sopeutumisvalmennuskurssimme tarjosivat eri-ikäisille psoria sairastavalle tietoa, tukea ja virkistystä. Kurssit vastasivat hyvin kurssilaisten tarpeisiin.

Aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennuksen selvitystyö valmistui ja toi esille, että kursseilla on merkittävä vaikutus kurssilaisten fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Käytämme selvityksen tuloksia muun muassa lääkäreille kohdennettavassa viestinnässä.

Sosiaalinen media osoitti ennalta-arvaamattomuutensa, kun Facebook-sivustomme poistettiin Psori ei tartu -kampanjan kuvamateriaalin vuoksi, jonka Facebook luokitteli liian paljastavaksi.

Loppujen lopuksi saimme käännettyä vastoinkäymisen voitoksi ja medianäkyvyytemme lisääntyi aiheen käsittelyn seurauksena. Psori mielessä? Ota se puheeksi oli teemamme Maailman psoriasispäivänä. Kampanjan tavoite oli vähentää stigmaa mielenterveysongelmien ympäriltä.

Itsenäisyyspäivän aattona saimme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) avustusehdotukset, jotka olivat meille tällä kerralla erityisen positiiviset.

Saimme rahoituksen kolmivuotiseen Vertaistervarit-hankkeeseen, jonka myötä pääsemme kehittämään terveyttä edistävää elintapaohjausta.  Muutkin rahoitustoiveemme täyttyivät.

Vuosikertomus kirjoitetaan toteutuneeseen toimintaan nähden jälkikäteen. Haluan luoda uskoa tulevaan, vaikka elämmekin koronavirusepidemian takia hyvin poikkeuksellista aikaa. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Kaunista kevään jatkoa ja jaksamista kaikille!

Sonja Bäckman, Psoriasisliiton toiminnanjohtaja

Lue vuosikertomuksen tiivistelmä.