Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen Siirry sivuvalikkoon

Vertaistervarit

Vertaistervarit-hankkeessa tarjotaan vertaistukea elintapamuutokseen ryhmissä, joita vetävät koulutetut vapaaehtoiset. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2020.

Hankkeen tausta

Monet Pohjois-Pohjanmaan kunnat kokevat kansansairaudet, elintapoihin liittyvät huolet sekä päihteet kuntalaisten hyvinvoinnin haasteiksi. Psoriasista sairastavilla on riski sairastua erilaisiin liitännäissairauksiin, kuten diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet sekä tulehdukselliset suolistosairaudet.

Liikunta, terveellinen ravinto, riittävä yöuni, tupakoinnin ja päihteiden käytön välttäminen sekä sosiaalinen aktiivisuus suojaavat tutkitusti monilta keskeisimmiltä terveysongelmilta. Säännöllinen liikuntaharrastus on myös ainoa tutkimuksin osoitettu psoriasiksen ilmaantuvuutta vähentävä tekijä. Myös psoriasiksen hoitoa ohjaava Käypä hoito -suositus ohjaa psoriasikseen sairastuneita elintapamuutoksiin.

Kunnissa toimii jo nyt ammattilaisten ohjaamia elintapa- ja painonhallintaryhmiä. Järjestöt puolestaan tarjoavat monenlaista vertaisryhmätoimintaa. Vertaistervarit-hankkeessa nämä yhdistetään, jotta tavoitetaan ne henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä tukea elintapamuutoksen tekemiseen.

Sisältö ja kohderyhmä

Vertaistervarit-hankkeessa kehitämme vapaaehtoisten ohjaamaa vertaisryhmätoimintaa yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten ja kuntien kanssa.

Koulutamme vertaisryhmille vapaaehtoisia ohjaajia syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Ohjaajat toimivat pareittain hankekunnissa. Jokaiseen yhdeksään pilottikuntaan kootaan kaksi Vertaistervarit-vertaisryhmää kahden vuoden aikana.

Vertaisryhmiin voivat hakeutua henkilöt, joilla on tuen tarve elintapamuutoksen tekemiseen tai ylläpitämiseen. Osallistujat ovat työikäisiä tai juuri eläkkeelle siirtyneitä, jotka ovat mahdollisesti aikaisemmin saaneet elintapaohjausta tai osallistuneet ammattilaisten ohjaamiin ryhmiin ja tarvitsevat lisää tukea.

Vertaistapaamisten pääteemoja ovat liikunta, ravitsemus, päihteet ja uni. Ryhmässä osallistujat saavat vertaistukea, tietoa ja ohjausta sekä mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan. ​

Tavoitteet

  • Vertaisryhmän osallistujat asettavat itselleen tavoitteet ja motivoituvat ylläpitämään tai lisäämään terveellisiä elintapoja.​
  • Vertaisryhmän osallistujien hyvinvointi ja terveys kohenevat, osallisuuden kokemus vahvistuu sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve vähenee.
  • Osallistujat saavat tietoa yhdistystoiminnasta. Yhdistystoiminta tarjoaa vertaistukea.
  • Hankkeessa luodut toiminta- ja ohjausmallit ovat myöhemmin kuntien ja yhdistysten käytössä valtakunnallisesti.

Me olemme mukana

Hanketta koordinoi Psoriasisliitto ry Oulun Kumppanuuskeskuksesta käsin.

Hankkeen pilottikunnat Pohjois-Pohjanmaalla: Ii, Kärsämäki, Liminka, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala.

Mukana olevat järjestöt: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Keliakialiitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry, Suomen Reumaliitto ry, Vuolle Setlementti ry ja Oulun Diabetesyhdistys ry.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Anne Savuoja, anne.savuoja@psori.fi, p. 0400 867 927

Vertaistervarit.fi -verkkosivut

Vertaistervarit – hyvinvointia ja terveyttä edistävää vertaisryhmätoimintaa