Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen Siirry sivuvalikkoon
Psoriasisliiton kansainvälisen yhteistyön sivulla kuvassa kuvassa pohjoismaiset edustajat IFPA:n kokouksessa Barcelonassa heinäkuussa 2019.

Kansainvälinen työ

Psoriasisliitto tekee aktiivista yhteistyötä kansainvälisten psoriasisjärjestöjen kanssa. Tavoitteemme on edistää psoriasista sairastavien tilannetta kansainvälisesti sekä tehdä WHO:n suosituksia tunnetuksi suomalaisessa päätöksenteossa.

Merkittävimmät saavutukset psoriasista sairastavien tilanteen parantamiseksi kansainvälisesti ovat Maailman terveysjärjestö  WHO:n lausuma psoriasiksesta toukokuussa 2014 ja ensimmäinen maailmanlaajuinen raportti psoriasiksesta helmikuussa 2016.

Psoriasisliitto toimii psoriasisjärjestöjen kansainvälisessä kattojärjestössä (IFPA), Pohjoismaiden psoriasisliittojen yhteistyöjärjestössä (Nordpso) ja Euroopan psoriasisjärjestöjen liitossa (Europso).

Yhteiset tavoitteet

IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) on maailman psoriasisjärjestöjen kattojärjestö, johon kuuluu yli 50 jäsenmaata. IFPAn tavoitteena on turvata kaikille pääsy hoitoon, lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä psoriasiksesta, kehittää hoitokäytäntöjä ja estää syrjintää. IFPA tekee laajaa yhteistyötä psoriasiksen ja nivelpsoriasiksen kanssa työskentelevien eri tahojen kanssa. IFPA on myös aloitteellinen psoriasista, nivelpsoriasista ja liitännäissairauksia koskevassa tutkimuksessa.

Pohjoismaisilla psoriasisjärjestöillä on oma Nordpso-ryhmänsä, jonka toimintaan Psoriasisliitto osallistuu. Nordpson päämääränä on parantaa kaikkien psoriasista sairastavien hoito- ja työmahdollisuuksia. Nordpso pyrkii myös varmistamaan psoriasista sairastaville tasavertaiset taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset olot muiden kanssa. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta psoriasiksesta ja tukea psoriasista koskevaa tutkimustyötä.

Psoriasisliitto toimii myös psoriasisjärjestöjen Euroopan laajuisessa yhteistyöjärjestössä Europsossa. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta psoriasista sairastavien psyko-sosiaalisista, hoidollisista ja taloudellisista tarpeista sekä vaikuttaa poliittisiin ja hallinnollisiin päätöksentekijöihin.

IFPA

Europso

Kuvassa pohjoismaiset edustajat IFPA:n kokouksessa Barcelonassa heinäkuussa 2019.