Organisaatio

Psoriasisliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Liittokokous valitsee sekä liittohallituksen että liittovaltuuston jäsenet, jotka edustavat paikallisia psoriasisyhdistyksiä. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä (+ varajäsenet). Liittovaltuusto, johon kuuluu 15 henkeä, kokoontuu kahdesti vuodessa.

Toimintalinjauksemme

Arvomme

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus

Psoriasista sairastavilla on oikeus saada yhdenvertaisesti ja riittävästi tarvitsemiaan palveluja.

Osallisuus

Psoriasista sairastavat kokevat hyväksyntää, heillä on tasavertaiset mahdollisuudet toimia osana yhteiskuntaa ja osallistua oman hoitonsa suunnitteluun.

Arvostettu jäsenyys

Toiminta perustuu jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten tarpeisiin. Yhdistystoiminta on tärkeää ja vetovoimaista.

Luotettavuus

Psoriasisliiton viestintä ja palvelut perustuvat tutkittuun tietoon. Psoriasista sairastava voi luottaa palveluiden laatuun ja niiden ammatillisuuteen.

Psoriasisliiton säännöt

Vuosikertomus 2017