Rahoitus

  • STM tukee Psoriasisliiton toimintaa Veikkauksen tuotoilla. Tämä muodostaa 70 prosenttia rahoituksestamme.
  • Omaa rahoitusta on noin 30 prosenttia. Oma rahoitus koostuu jäsenmaksuista, lahjoituksista ja yhteistyöstä yritysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.
  • Kokonaisuudessaan liiton rahoitus on vuodessa noin 1 700 000 euroa.
  • Liitto saa koulutuksiin tukea myös Opintokeskus Sivikseltä.
  • Liiton yritysyhteistyön periaatteilla määrittelemme toimintaamme yritysten kanssa sekä teemme menettelytavat näkyviksi. Näin luomme edellytykset eettisesti toimivalle yhteistyölle Psoriasisliiton ja yritysten kesken, mikä edistää psoriasispotilaiden kokonaisvaltaisen hoidon ja palveluiden saatavuutta.
  • Psoriasisliiton tavoitteena on yritysyhteistyön kautta saada toimintaan lisäresursseja ja uusia toimintamahdollisuuksia, jotka toteuttavat Psoriasisliiton toiminta-ajatusta ja liiton kolmivuotiskauden toimintalinjauksia.