Tiedote: Eduskuntapuolueilla halua uudistaa terveydenhuollon maksukattoja

Eduskuntapuolueilla on halukkuutta uudistaa terveydenhuollon maksukattojärjestelmää. Psoriasisliiton tekemässä kyselyssä puolueet korostavat, että sairastavan maksutaakan tulee pysyä kohtuullisena.

Seteleitä ja stetoskooppi.

Eduskuntapuolueilla halua uudistaa terveydenhuollon maksukattoja

Terveydenhuollossa on nyt käytössä kolme eri maksukattoa: lääkekatto (tänä vuonna 592,16 euroa), asiakasmaksukatto (692 euroa) ja matkakatto (300 euroa). Kaikki katot alkavat kertyä kalenterivuoden alussa, mikä haastaa sekä pieni- että keskituloisten pitkäaikaissairaiden taloutta.

Ongelma korostuu ihmisillä, jotka käyttävät sairautensa hoitoon erityisen kalliita lääkkeitä. Tällöin koko lääkekatto voi tulla maksettavaksi kerralla. Psoriasisliitto katsoo, että lääkekatto pitäisi voida jaksottaa tasaisemmin ympäri vuoden. Lisäksi terveydenhuollon maksukatot tulee yhdistää ja niiden taso kohtuullistaa.

Eduskuntapuolueet näyttävät Psoriasisliiton kyselyssä vihreää valoa maksukattojen uudistamiselle ja tunnistavat nykytilanteen ongelmallisuuden.

Sdp, vihreät, keskusta ja kristillisdemokraatit kannattavat lääkekaton jaksottamista osiin. Kokoomus ja vasemmistoliitto pitävät asian selvittämistä tärkeänä ja kannattavat nykyistä joustavampaa mallia.

Rkp ajaa yhtä yhdistettyä terveydenhuollon maksukattoa, jota voitaisiin jakaa useampaan osaan vuoden aikana. Perussuomalaiset haluavat rullaavan mallin, jossa lääkekaton alkamista ei ole sidottu kalenterivuoteen.

Puolueet korostavat, että sairastavien maksutaakan tulee pysyä kohtuullisena, mutta enemmistö ei ota vielä kantaa siihen, kuinka jaksotus tulisi käytännössä tehdä. Päätöksenteon tueksi kaivataan asiantuntijatietoa ja selvityksiä.

Myös terveydenhuollon eri maksukattojen yhdistäminen saa laajaa kannatusta: Maksukattojen yhdistämistä kannattavat sdp, vihreät, keskusta, vasemmistoliitto, rkp ja kristillisdemokraatit.

Kokoomus suhtautuu myönteisesti asian selvittämiseen. Perussuomalaisista todetaan, että puolueella on ollut halukkuutta yhdistää maksukatot, mutta nykytilanteessa erilliset katot kannattaa säilyttää.

Maksukattojen vuotuisesta tasosta kaivataan lääkekaton tapaan tarkempia selvityksiä ja vaikutusarvioita. Sdp katsoo kohtuulliseksi tasoksi yhden kuukauden takuueläkettä vastaavan summan ja vasemmistoliitto noin kuukauden kansaneläkkeen tason.

– Puolueiden vastauksista näkee, että nykytilanteen haasteet ymmärretään laajasti. Uudella eduskunnalla on oltava rohkeutta edistää maksukattojen uudistamista. Tämä helpottaisi ilman muuta monen pitkäaikaissairaan elämää, sanoo Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Psoriasisliitto selvitti eduskuntaan valittujen puolueiden kannat terveydenhuollon maksukattojen uudistukseen tammikuussa 2022. Kaikki puolueet Liike Nytiä lukuunottamatta vastasivat kyselyyn. Tulokset on julkaistu ensimmäisen kerran Psoriasisliiton Ihon aika -lehdessä 24.2.