Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen Siirry sivuvalikkoon
Nainen istuu sohvalla kannettava tietokone sylissään.

Verkkovertaistuki-hanke

Verkkovertaistuki-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään järjestöjen ryhmämuotoista verkkovertaistukea. Tavoitteena on kartoittaa myös sitä, mikä tekee ryhmämuotoisesta verkkovertaistuesta merkityksellistä nimenomaan pitkäaikaissairaille.

Hankkeen tausta

Psoriasisliitto hallinnoi Verkkovertaistuki-hanketta. Tutkimusaineisto kerätään Psoriasisliiton sekä Allergia-, iho- ja astmaliiton verkkovertaisryhmistä ja tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopisto.

Tutkimuksen tulokset ovat kaikkien järjestötoimijoiden saatavilla sen valmistumisen jälkeen. Erityisesti kiinnostusta tuloksille ajatellaan olevan niissä järjestöissä, jotka edistävät pitkäaikaissairaiden asioita.

Hanke käynnistyi toukokuussa 2021 ja jatkuu kevääseen 2023. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hanketta Veikkauksen tuotoista.

Järjestöjen on täytynyt siirtää vertaistukea nopealla aikataululla verkkoon korona­tilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vertaistuki on järjestöjen auttamistyötä, josta puhutaan yleisesti hyvin myönteisesti. Kuitenkaan sen auttamisedellytyksiä ei ole selvitetty tilanteessa, jossa toimintaa on siirretty toteutumaan perinteisiltä vuorovaikutusareenoilta verkkoympäristöön.

Sisältö ja kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Psoriasisliiton sekä Allergia-, iho- ja astmaliiton vertaisryhmätoimintaa toteuttavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä heidän vertaisryhmiinsä osallistuvat pitkäaikaissairaat.

Hanke koostuu tutkimus- ja kehittämisososta.

Tutkimusosio:

Analysoidaan verkkovertaisryhmien sisältöä ja toteutusta. Loppuraportti sisältää päätelmiä ja niiden pohjalta tehtyjä kehittämissuosituksia käytännön verkkovertaisryhmätoiminnan tueksi.

Kehittämisosio:

Psoriasisliitto kokoaa fokusryhmän ryhmiin osallistuneista henkilöistä ja he arvioivat yhdessä toiminnan kehittämistarpeita tulosten pohjalta. Psoriasisliitto kouluttaa psoriasisyhdistysten vapaaehtoistoimijoita toimimaan verkkovertaisohjaajina siten, että heillä on osaamista myös ryhmien tekniseen toteuttamiseen verkkoympäristössä.

Tavoite on, että hankkeen päättyessä jokaisessa psoriasisyhdistyksessä on verkossa toimiva vertaistukiryhmä, josta on tullut osa yhdistyksen perustoimintaa.

Tavoitteet

  • Järjestöjen tarjoama, ammattilaisten ja vapaaehtoisten ohjaama ryhmämuotoinen verkkovertaistuki toteutuu hyvin.
  • Ryhmämuotoisen verkkovertaistuen erot ja yhtäläisyydet suhteessa perinteiseen, kasvokkaiseen vertaistukeen tulevat määritellyksi ja kuvatuksi.
  • Järjestöissä käytetyn ryhmämuotoisen, verkossa toteutetun vertaistuen vuorovaikutuskäytännöt ja keskustelun aiheet on selvitetty ja toimintatavat kirjattu näkyviin.
  • Etäsovellusten teknisten ominaisuuksien käyttö ja muiden tilanteisiin vaikuttavien tekijöiden rooli avautuvat osana vertaistukiryhmien dynamiikkaa.
  • Hankkeen päättyessä on selvillä, millaisin edellytyksin yhdistysten vapaaehtoistoimijat voivat toteuttaa verkkovertaisryhmiä ja pitää näin yllä elinvoimaista yhdistystoimintaa myös tulevaisuudessa.
  • Hankkeen päättyessä jokaisessa psoriasisyhdistyksessä on verkossa toimiva vertaistukiryhmä, josta on tullut osa yhdistyksen perustoimintaa.
  • Hankkeen ansiosta eri järjestöillä on käytössään kirjallinen materiaali, jota he voivat hyödyntää verkkovertaistoiminnan tukena.
  • Järjestöt asemoituvat auttajina entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä.

Yhteystiedot

Hanketta koordinoi Psoriasisliitossa järjestösuunnittelija Senni Lappalainen, p. 050 331 8111,  senni.lappalainen@psori.fi.