Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen

Tietoa sivustosta

Psoriasisliiton verkkosivujen sisältö kieliversiot mukaan lukien on tekijänoikeudellisesti suojattua. Sivuille voi tehdä linkityksiä muilta verkkosivuilta. Sivuston kuvien ja sisältöjen käyttämiseen on kysyttävä lupa, ellei toisin ole mainittu.

Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Red and Blue Oy. Sivuston sisällöistä vastaa Psoriasisliitto.

Sivustolla on käytetty kuvituskuvia, joiden henkilöt eivät välttämättä suoraan liity tekstissä käsiteltäviin aiheisiin, kuten tiettyyn sairauteen.

Jos haluat antaa palautetta sivuston sisällöstä, voit täyttää lomakkeen täällä tai lähettää sähköpostia osoitteeseen tiedotus@psori.fi

 

Evästeiden käytöstä

Psoriasisliiton verkkosivuilla käytämme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Evästeiden avulla sivuston kävijöille tuodaan myös kohdennettua mainontaa. Mainokset kohdennetaan kolmannen osapuolen mainosverkkojen, kuten Googlen ja Facebookin kautta.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietosuojaselosteet

Ylläpidämme jäsenrekisteriä, joka toimii myös Ihon aika -lehden tilaajarekisterinä. Lisäksi keräämme uutiskirjeen tilaajarekisteriä. Muista sivuston lomakkeista emme tallenna henkilötietoja.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste, päivitetty 27.9.2022.

Uutiskirjeen tietosuojaseloste, päivitetty 27.9.2022.

Saavutettavuusseloste

Psori.fi -sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta. Direktiivin tarkoituksena on taata, että verkkosivut ja niiden sisältö ovat kaikkien saavutettavissa.

Psori.fi verkkosivut (www.psori.fi) on julkaistu 1.3.2017. Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat tätä verkkopalvelua 23.9.2020 alkaen.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämän sivuston saavutettavuuden ovat arvioineet Red & Blue Oy ja Psoriasisliitto ry.

Verkkosivusto täyttää WCAG-kriteeristön kriittiset A ja AA-vaatimukset. Psoriasisliiton verkkosivuilla on pyritty huomioimaan erilaiset erityisen tuen tarpeet. Tavoitteena on, että verkkosivut ovat teknisesti saavutettavat ja helppokäyttöiset kaikille käyttäjille.

Seuraava sisältö ei ole täysin A ja AA-vaatimusten mukaista (tilanne 09/2020):

Sivuston päänavigaation alavalikko ei ole saavutettava ruudunlukulaitteilla käytettäessä Internet Explorer selainta. Internet Explorer ei enää tue uusia verkkostandardeja, joten mahdollisuuksien mukaan suosittelemme käyttämään muita selaimia.

Osa liitetiedostoista on julkaistu ennen 23.9.2018 ja eivät kaikilta osin täytä saavutettavuusmääreitä. Näiden osalta saavutettavuusvaatimukset koskevat vain sellaisia pdf-tiedostoja, joiden sisältöjä palvelun käyttäjät tarvitsevat etujensa, oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa määrittämiseen ja toteuttamiseen. Nämä tiedot on pyydettäessä annettava saavutettavassa muodossa.

Muut pdf-liitetiedostot on tehty saavutettaviksi tai jos tätä ei ole pystytty toteuttamaan, vastaavat tiedot on tarjolla verkkosivulla tai ne toimitetaan pyydettäessä.

Ihon aika -lehden näköislehtilinkki vie Lukusaliin, eikä ko. toteutus ole saavutettava. Osa artikkeleista löytyy sivuiltamme saavutettavina artikkeleina.

Myös jotkin sivuston videot on julkaistu ennen 23.9.2018, eivätkä täytä saavutettavuusmääreitä tekstityksen osalta.

Sivustolla on käytetty kuvituskuvia, joihin on liitetty vaihtoehtoiset tekstit silloin, kun kuva on sivuston aiheen kannalta keskeinen osa kokonaisuutta. Muussa tapauksessa vaihtoehtoista tekstiä ei ole lisätty.

Seloste saavutettavuuden valmistelupäivämäärästä ja -tavasta.

Tämä seloste on laadittu 19.11.2019 ja sitä on päivitetty 22.9.2020. Seloste perustuu koneelliseen ja manuaaliseen testaukseen.

Palaute ja yhteystiedot

Mikäli huomaat puutteita sivuston saavutettavuudessa, voit antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@psori.fi.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuusvaatimusten noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000