Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Lääkäri ottaa lääkettä kylmäkaapista.
22.05.
2023

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto alkaa vuonna 2024

Psoriasiksen ja muiden sairauksien hoitoon käytettävät biologiset lääkkeet siirtyvät apteekkivaihdon piiriin vaiheittain vuoden 2024 alusta. Muutos tarkoittaa, että jatkossa biologinen lääke voidaan vaihtaa edullisempaan suoraan apteekissa.

Biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja on ollut Suomen markkinoilla jo useiden vuosien ajan. Tähän mennessä ainoastaan lääkäri on voinut päättää biologisen lääkkeen vaihtamisesta biosimilaariin.

Asiaan on tulossa muutos, sillä maaliskuussa 2023 hyväksytyn uuden lain myötä biologiset lääkkeet siirtyvät apteekkivaihdon piiriin asteittain vuoden 2024 alusta alkaen. Psoriasiksen hoidossa käytettävien biologisten lääkkeiden kohdalla apteekkivaihto alkaa 1.10.2024.

Apteekkivaihto on monelle lääkkeiden käyttäjälle ennestään tuttu asia. Se tarkoittaa, että määrätty reseptilääke voidaan lääkkeen käyttäjän suostumuksella vaihtaa edullisempaan vastaavaan valmisteeseen suoraan apteekissa.

Apteekeilla on velvollisuus kertoa asiakkailleen halvemmista vaihtokelpoisista valmisteista. Jatkossa näin toimitaan siis myös biologisten lääkkeiden kohdalla.

Alle 18-vuotiaiden kohdalla biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa ei saa tehdä. Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien vaihtoväliksi on määritelty laissa kuusi kuukautta, eli valmiste voi vaihtua enintään kahdesti vuodessa.

Ota huolet puheeksi lääkärin kanssa

Uudistuksen myötä biologisille lääkkeille ja biosimilaareille määritellään viitehinnat. Tämä tarkoittaa sitä, että Kela-korvattavista, toisiaan vastaavista ja keskenään vaihtokelpoisista lääkkeistä muodostetaan viitehintaryhmiä. Yhden ryhmän valmisteille määritellään ylin mahdollinen hinta, josta Kela-korvauksia voidaan maksaa.

Jos lääkärin määräämä lääke ylittää viitehinnan ja lääkkeen käyttäjä ei halua vaihtaa sitä edullisempaan vastaavaan lääkkeeseen, käyttäjä maksaa viitehinnan ylittävän osuuden itse. Viitehinnan ylittävästä osuudesta ei siis saa Kela-korvauksia eikä se kerrytä lääkekattoa.

Koska biologiset lääkkeet ovat tällä hetkellä kalliita, itse maksettavaksi jäävä osuus voisi tällaisessa tilanteessa nousta huomattavan korkeaksi.

Jos lääkkeen vaihto herättää kysymyksiä tai huolia, asia kannattaa aina ottaa ensin puheeksi lääkärin kanssa. Biologisen lääkkeen määräävä lääkäri voi tarvittaessa kieltää lääkkeen vaihdon, jos siihen on hoidollisia tai lääketieteellisiä perusteita.

Jos lääkkeen vaihto herättää kysymyksiä tai huolia, asia kannattaa aina ottaa ensin puheeksi lääkärin kanssa.

Jos lääkäri päättää asettaa vaihtokiellon, se tulee merkitä lääkemääräykseen. Tällöin lääkkeen koko hinnasta saa Kela-korvauksen, vaikka sen hinta ylittäisi lääkeryhmälle määritellyn viitehinnan.

Lakimuutoksessa on kiinnitetty erityistä huomiota potilasturvallisuuteen. Terveydenhuollon ammattilainen opastaa jatkossakin pistettävän lääkkeen käyttöön. Apteekeilla puolestaan on lakiin kirjattu velvollisuus antaa lääkeneuvontaa ja opastaa lääkkeen antolaitteen käytössä.

Lakiuudistuksella tavoitellaan lääkemenojen alentamista. Noin 230 000 suomalaista käyttää jotakin biologista lääkettä. Koska biologiset lääkkeet ovat perinteisiä lääkkeitä huomattavasti kalliimpia, niistä maksettavat lääkekorvaukset ovat varsin merkittäviä summia.

Psoriasisliiton näkemyksen mukaan apteekkivaihto ja lääkeryhmien viitehintojen määrittely voivat lisätä kilpailua ja siten alentaa lääkkeiden hintoja. Lääkkeen käyttäjän maksamassa omavastuussa hintakilpailu ei luultavasti kuitenkaan näy lyhyellä aikavälillä.

Psoriasisliitto seuraa aktiivisesti uudistuksen voimaantuloa ja kertoo siitä kanavissaan.

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa taustoitetaan tarkemmin Ihon aika -lehdessä 2/2023. Jos et tilaa lehteä, liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna tai tilaa ilmainen näytenumero.