Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Käsi kirjoittaa muistivihkoon.
14.04.
2016

Psoriasisliitolta ja Iholiitolta näkemys lääkekorvausjärjestelmän muutokseen

Hallituksen ohjelmaan kuuluvat yhteensä 150 miljoonan euron säästöt lääkekorvauksiin. Tänä vuonna Kelan lääkemenoja leikattiin 25 miljoonalla eurolla, josta pysyviä säästöjä oli 16 miljoonaa. Hallituksen linjauksen mukaisesti vuonna 2017 lääkekorvauksista tulee säästää vielä 134 miljoonaa euroa.

Lääkekorvausjärjestelmän muutosta koskien Psoriasisliitto ja Iholiitto ovat toimittaneet tietoa ihosairautta sairastavien tilanteesta. Liitot lähettivät tiedot STM:n nimeämälle selvitysmiehelle, jonka tehtävänä on antaa ehdotus lääkekorvausjärjestelmän uudistamiseksi.

Liitot toteavat, että voidehoidoilla on suuri merkitys ihosairautta sairastavan arkeen. Voiteet ovat ensimmäinen ja yleisin keino psoriasiksen ja ihosairauksien hoidossa.

Keskivaikeaa ihosairautta sairastavalla perusvoiteita voi kulua 1,5 kiloa kuukaudessa. Voiteet vaikuttavat potilaan elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Voiteiden korvaustasolla on erittäin suuri merkitys hoidon toteutumiselle.

Psoriasis aiheuttaa potilaalle merkittävän taloudellisen taakan jo nykytilanteessa, kuten Anssi Mustosen 4.9.2015 Turun yliopistossa tarkastettu väitöskirjatutkimus Economic Burden of Psoriasis osoittaa. Väitöskirjassaan Mustonen tutki Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoidettuja psoriasispotilaita. Tutkimusaineistossa potilaiden keskikustannukset kuukautta ja potilasta kohden olivat noin 180 euroa. Näistä noin puolet johtui ihonhoitoon käytetystä ajasta. Mustonen arvioi potilaille ja työnantajille koituvien kustannusten olevan mahdollisesti jopa kaksinkertaisia verrattuna Kelalle tai sairaanhoitopiirille koituviin kustannuksia.

Liittojen mukaan on tärkeää, että sairaudesta aiheutuvat kustannukset pysyvät sen suuruisina, etteivät ne estä sairastavaa saamasta tarvitsemaansa hoitoa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n helmikuussa 2016 julkaiseman Global report on psoriasis -raportin mukaan jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että psoriasista sairastavilla on saatavilla yksilöllisesti soveltuva hoito. Psoriasiksen varhainen diagnoosi ja toimiva hoito antavat parhaat mahdollisuudet estää potilaiden tarpeeton kärsimys, pitää sairaus hallinnassa sekä estää pysyvien muutosten kehittyminen niveliin ja niistä aiheutuvat toimintakyvyn rajoitteet. Näin myös sairaudesta yhteiskunnalle aiheutuvat kulut pysyvät hallinnassa.